Author Topic: Hymn till Gudaföderskan på svenska?  (Read 2729 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Robert W

  • Self-appointed forum herald
  • Elder
  • *****
  • Posts: 469
  • Love is no feeling
Hymn till Gudaföderskan på svenska?
« on: June 15, 2010, 05:06:02 PM »
Personer som förstår svenska har dykt upp ur buskaget här på OC.net, kanske någon av er kan hjälpa mig? Jag behöver en bättre översättning av följande hymn till Gudaföderskan (har den något speciellt namn så berätta).

Quote from: http://orthodoxwiki.org/Theotokos
It is truly meet and right to bless you, O Theotokos,
Ever blessed and most pure, and the Mother of our God.
More honorable than the Cherubim, and more glorious beyond compare than the Seraphim,
Without defilement you gave birth to God the Word.
True Theotokos, we magnify you!

Den enda bönebok jag har använder hopplöst föråldrat språk samt några helt usliga översättningar. Boken if fråga är Ortodox Bönbok, 2:a upplagan, Bokförlaget Pro Veritae, Uppsala 1992.

Jag citerar ur böneboken och lägger i fet stil de delar som jag tycker är underliga.

Quote from: Ortodox Bönbok, sid 24
Sannerligen är det tillbörligt att prisa Dig salig, o Gudaföderska,
Du evigt saliga och helt otadliga, Du vår Guds Moder!
Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim;
Du som utan att förtäras födde Gud, Ordet;
Du som är Gudaföderska vi prisa Dig!

Denna text avviker både från den engelska texten jag citerat och den finska texten jag är van med. Kan någon hjälpa mig att hitta en bättre översättning?
« Last Edit: June 15, 2010, 05:14:02 PM by Robert W »

Offline Larissa

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
Re: Hymn till Gudaföderskan på svenska?
« Reply #1 on: January 02, 2013, 09:46:38 AM »
Sannerligen är det värdigt

Sannerligen är det värdigt
att prisa Dig salig, Gudaföderska.
Du evigt saliga och i allo rena och Moder till vår Gud.
Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer,
Du som orörd födde Gud, Ordet,
sanna Gudaföderska, högt prisa vi Dig.

(I annan översättning)

Hymn till Gudsföderskan

Det är i sanning tillbörligt,
o Gudsföderska, att prisa dig salig,
du obefläckade, evigt saliga, du vår Guds moder.
Du är högre vördad än keruberna. Du är utan jämförelse mera ärorik än seraferna.
Du som utan fördärv har fött Gud, Ordet,
sanna Gudsföderska, vi prisar din storhet.