Author Topic: Norske/Danske/Svenska oversettelser/oversættelser/översättningar  (Read 1710 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Orthodox11

  • Archon
  • ********
  • Posts: 2,994
Hl. Kyrillos av Alexandria
Forklaring av Evangeliet etter Hl. Lukas

 
5. Preken

Lk. 2:40,52. Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over Ham. Og igjen; Men Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker.

Vi må forstå at det å si at gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og at Guds nåde var over Ham, henviser til Hans menneskelige natur. Og jeg ber dere, å nærgranske frelsesplanens dybde: Ordet lar seg føde på menneskelig vis, selv om Han etter sin guddommelige natur er uten både begynnelse og tid: Han som er fullkommen som Gud, underordner seg legemlig vekst: den Ulegemlige har nå lemmer som vokser til menneskelighetens modenhet: Han blir fylt med visdom, som selv er all visdom. Og hva sier vi til dette? Se, ved disse hendelsene, er Han som var i Faderens form gjort til en lik oss: Rik i fattigdom, Høy i ydmykelse: Han som sies å ”motta”, er som Gud all fylde. Så fullstendig tømte Guds Ord seg selv! For det var umulig for Ordet født av Gud Fader å påta seg slikt i sin egen natur: men når Han ble kjød, et menneske som oss, da er Han født fra en kvinnes kjød, og underlagt også det som tilhører menneskets tilværelse: og selv om Ordet, som Gud, kunne med det samme ha sprunget frem fra sin Mors liv som et fullkomment menneske, hadde en slik hendelse blitt ansett som et ondt varsel: Han gav derfor menneskenaturens lover og vaner makt selv over sitt eget kjød.
 
Vær derfor ikke fornærmet, og tenk ikke i ditt hjerte, ”Hvordan kan Gud vokse? Og hvordan kan Han som gir nåde til engler og mennesker motta visdom?” Tenk heller på med hvilken ferdighet vi er innviet i dette Mysteriet. For den vise evangelisten fremviser ikke Ordet i sin unærmelige og ulegemlige natur, og at Han i den forstand vokste i alder, visdom og nåde, men heller etter å ha vist oss at Han ble født legemlig av en kvinne, og tok til seg vår likhet, tildeler han Ham disse menneskelige egenskapene, og kaller Ham et barn, og sier at Han vokste; ettersom Hans legeme vokste litt etter litt, i følge naturens lover. Og slik sies det også at Han ble fylt av visdom, ikke fordi Han mottok ny visdom,  - for vi forstår at Gud er fullstendig og fullkommen i alle ting, og kan aldri være foruten noe som tilhører Guddommen: - men fordi Guds Ord gradvis synliggjorde Hans visdom i forhold til den alderen legemet hadde oppnådd.
 
Legemet gikk derfor fram i alder, og [den menneskelige] sjelen i visdom: for guddommelig natur kan verken gå fram i den ene eller den andre, siden Guds Ord er fullkomment. Og det var med god grunn at Han koblet forøkelse av visdom med sin legemlige vekst, for den guddommelige natur synliggjorde sin egen visdom i forhold til menneskelighetens legemlige vekst.

Offline Ansgar

  • Archon
  • ********
  • Posts: 3,060
  • Keep your mind in hell and do not despair
Re: Norske/Danske/Svenska oversettelser/oversættelser/översättningar
« Reply #1 on: November 19, 2012, 02:06:42 PM »
Tænk på et menneske, som om natten befinder sig i et hus, hvori alle dørene er lukkede. og antag så, at han åbner et vindue i netop det øjeblik, hvor et lyn glimter. Ude af stand til at klare lyset beskytter han sig øjeblikkeligt ved at lukke øjnene og træde tilbage fra vinduet. Sådan er det med den sjæl, som er lukket inde i sansernes domæne: Hvis den nogen sinde kigger ud af intellektets vindue, overvældes den af lyset, der som et lyn, og af det Helligåndens pant, som er i sjælens indre. Sjælen kan ikke bære glansen fra det åbenbarede lys, den forvirres straks i sin tanke og trækker sig tilbage i sig selv og tager sin tilflugt, som i et hus, i sanselige og menneskelige ting.

 - Simeon Den Nye Teolog

Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline Orthodox11

  • Archon
  • ********
  • Posts: 2,994
Re: Norske/Danske/Svenska oversettelser/oversættelser/översättningar
« Reply #2 on: September 21, 2013, 05:03:36 PM »
Si ikke: ”Jeg vil gjengjelde det onde.” Vent på Herren, så hjelper Han deg (Salomos Ordspråk 20:22)

Vær ikke hevngjerrig; gjengjeld ikke ondt med ondt. Din nestes ondskap er nok. Hvis du gjengjelder hans ondskap med ondt, vil du fordoble ondskapen i verden. Hvis du ikke gjengjelder hans ondskap med ondt, kan han fortsatt fortære sin ondskap ved omvendelse. Derved vil du forminske verdens ondskap ved din tålmodighet og tilgivelse.

Vær ikke hevngjerrig; gjengjeld ikke ondt med ondt. ”Men vent på Gud,” Han ser og husker og, i din tid, vil selv du og den som gjør ondt mot deg vite at Gud ser og husker. Du spør deg selv: Hva har jeg oppnådd ved å ikke gjengjelde ondt med ondt? Du har gjort de viseste du kunne ha gjort i situasjonen, dvs. du har overlatt din strid til Den som er sterkere enn deg og Den som er sterkere vil seire for deg. Hvis du går i strid med ugjerningsmannen blir du kanskje beseiret. Men Gud kan ikke beseires. Overlat derfor din strid til den Seirende og Ubeseirede og vent tolmodig.

Lær fra et lite barn. Hvis noen angriper et barn når foreldrene er til stede, gjengjelder ikke barnet angrepet med et angrep, men ser heller til sine foreldre og roper. Barnet vet at foreldrene vil beskytte ham. Hvorfor vet ikke du det et lite barn vet? Din himmelske Forelder er alltid ved din side. Vær derfor ikke hevngjerrig; gjengjeld ikke ondt med ondt, men se heller til din Forelder og rop ut. Kun på denne måten kan du forsikre deg seier mot onde mennesker.

O Allmektige Herre som sa: ”Hevnen hører Meg til” (Rom. 12:19), beskytt oss fra de urettferdige ved Din allmektige hånd og hold oss tilbake fra henvelse. Lær oss ved Din Hellige Ånd at det er modigere å holde ut enn å hevne seg. Deg tilhører ære og takkesang, alltid. Amen.

 - Hl. Nikolai Velimirovitsj

Source