Author Topic: ქადაგებები ქართულად (mp3/აუდიო)?  (Read 2202 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Gisasargavak

 • Member
 • ***
 • Posts: 137
 • Առէ'ք, Կերէ'ք այս է մարմին իմ:
Does anyone know of a good website where you can (legally and free) download sermons in Georgian? Any help would be appreciated, madlobt. :)
« Last Edit: May 19, 2012, 11:43:52 PM by Gisasargavak »

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,440
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Ինչու՞։

վրացերէն կը սորվի՞ս։
« Last Edit: May 20, 2012, 01:20:19 AM by Salpy »

Offline Gisasargavak

 • Member
 • ***
 • Posts: 137
 • Առէ'ք, Կերէ'ք այս է մարմին իմ:
Այո Սալփի ջան ես քանի մը տարի առաջ գիրք մը վերցուցի ամազոնէն, հիմա ատ գիրքով վրացերէն կը սորվիմ: Մարդ մը կայ մեր եկեղեցւոյ մէջ որը վրացերէն կը խօսի ու կը գրէ, ինքն ինծի կը սորվենցնէ: