Author Topic: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu  (Read 15991 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline augustin717

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,842
 • Faith: Higher Criticism
 • Jurisdiction: Dutch
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #45 on: March 07, 2012, 11:36:30 AM »
43.- Părintele ne povesteşte:
Aveam un moş (unchi Epifanie Crăciun)) care era preot-călugăr la Mănăstirea Cocoşul de lângă Tulcea. El ştia şi-mi povestea că-n biserica cea mare din Constantinopol, pe care au profanat-o turcii când au intrat în Constantinopol, preoţii şi diaconii care slujeau în acel moment au rămas împietriţi, adică sunt şi astăzi în poziţia aceia de rugăciune, şi-şi mişcă buzele foarte încet, nu-ţi dai seama cu ochiul liber dar se vede că sunt vii. La intrare este soldatul care a vrut s-o atace şi el împietrit cu mâna pe sabie, şi el se mişcă la fel de încet ca aceia din biserică. Încet trage sabia din teacă, acum mai este încă în teacă, cu vârful doar. Moşul meu a intrat pe furiş acolo, pentru că totul este păzit şi a luat Sfânta Carte (Evanghelia) din mâinile diaconului, a pus semn unde era deschisă, a pus-o la subsuoară, sub haină şi a fugit într-un loc retras să citească unde era deschisă şi apoi s-o ducă înapoi. Când s-o ia de subsuoară, nu mai era. S-a dus pe drumul pe care a venit crezând că a pierdut-o până ce a ajuns la biserică. A intrat în biserică, şi a văzut că Evanghelia era în mâinile diaconului, cum o găsise prima oară. Îngerul bisericii o dusese înapoi. Această minune se petrece la subsolul Catedralei din Constantinopol, lumea nu ştie, turcii nu dau voie să se vadă şi nici să se audă. Moşul meu îmi spunea că atunci când sabia turcului de la uşă, va ieşi cu totul din teacă va veni prăpădul.

I had a great uncle (Epifanie Craciun), a hieromonk at Cocosu Monastery close to Tulcea. He knew and was telling me tjhat in the great church at Constantinople , the priests and deacons serving when the Turks entered it, became as of stone, to this day in the position of prayer, slowly, imperceptibly moving their lips, you can see they are alive. H. At the entrance stands the soldier that was about to attack the church, his hand on his sword. He's slowly pulling the sword out of its sheath, now only its tip is still in the sheath. My uncle stealthily entered in, for everything is under guard took the Gospel off the deacon's hands, put a mark where it was open, put it under his arm, under  the mantle and ran in a more secluded place to read it, meaning to take it back once done reading. When he was about to take it from under his arm, the book wasn't there. He went back the same way, assuming he had lost it until he was back into the church. He saw the Gospel back into the deacon's hands, as he saw it first. The angel of that church had brought it back. This miracle happens on the lower level of the cathedral of Constantinople, the world doesn't know, the Turks won't allow it to be seen or heard. My uncle was telling me that once the Turk's sword will have come out of its sheath completely, the end will come.
"I saw a miracle where 2 people entered church one by baptism and one by chrismation. On pictures the one received by full baptism was shinning in light the one by chrismation no."

Offline Jetavan

 • Argumentum ad australopithecum
 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 7,001
 • Tenzin and Desmond
  • The Mystical Theology
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #46 on: March 07, 2012, 11:43:06 AM »
43.- Părintele ne povesteşte:
Aveam un moş (unchi Epifanie Crăciun)) care era preot-călugăr la Mănăstirea Cocoşul de lângă Tulcea. El ştia şi-mi povestea că-n biserica cea mare din Constantinopol, pe care au profanat-o turcii când au intrat în Constantinopol, preoţii şi diaconii care slujeau în acel moment au rămas împietriţi, adică sunt şi astăzi în poziţia aceia de rugăciune, şi-şi mişcă buzele foarte încet, nu-ţi dai seama cu ochiul liber dar se vede că sunt vii. La intrare este soldatul care a vrut s-o atace şi el împietrit cu mâna pe sabie, şi el se mişcă la fel de încet ca aceia din biserică. Încet trage sabia din teacă, acum mai este încă în teacă, cu vârful doar. Moşul meu a intrat pe furiş acolo, pentru că totul este păzit şi a luat Sfânta Carte (Evanghelia) din mâinile diaconului, a pus semn unde era deschisă, a pus-o la subsuoară, sub haină şi a fugit într-un loc retras să citească unde era deschisă şi apoi s-o ducă înapoi. Când s-o ia de subsuoară, nu mai era. S-a dus pe drumul pe care a venit crezând că a pierdut-o până ce a ajuns la biserică. A intrat în biserică, şi a văzut că Evanghelia era în mâinile diaconului, cum o găsise prima oară. Îngerul bisericii o dusese înapoi. Această minune se petrece la subsolul Catedralei din Constantinopol, lumea nu ştie, turcii nu dau voie să se vadă şi nici să se audă. Moşul meu îmi spunea că atunci când sabia turcului de la uşă, va ieşi cu totul din teacă va veni prăpădul.

I had a great uncle (Epifanie Craciun), a hieromonk at Cocosu Monastery close to Tulcea. He knew and was telling me tjhat in the great church at Constantinople , the priests and deacons serving when the Turks entered it, became as of stone, to this day in the position of prayer, slowly, imperceptibly moving their lips, you can see they are alive. H. At the entrance stands the soldier that was about to attack the church, his hand on his sword. He's slowly pulling the sword out of its sheath, now only its tip is still in the sheath. My uncle stealthily entered in, for everything is under guard took the Gospel off the deacon's hands, put a mark where it was open, put it under his arm, under  the mantle and ran in a more secluded place to read it, meaning to take it back once done reading. When he was about to take it from under his arm, the book wasn't there. He went back the same way, assuming he had lost it until he was back into the church. He saw the Gospel back into the deacon's hands, as he saw it first. The angel of that church had brought it back. This miracle happens on the lower level of the cathedral of Constantinople, the world doesn't know, the Turks won't allow it to be seen or heard. My uncle was telling me that once the Turk's sword will have come out of its sheath completely, the end will come.
Reminds me of midrash.
If you will, you can become all flame.
Extra caritatem nulla salus.
In order to become whole, take the "I" out of "holiness".
सर्वभूतहित
Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας
"Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is." -- Mohandas Gandhi
Y dduw bo'r diolch.

Offline jah777

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,153
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #47 on: March 07, 2012, 11:48:24 AM »
This type of discourse is quite common among the Romanian "elders". Fr. Cleopa himself has said comparable things

Can you provide quotes?  I have read a few books by and about him, and I recall nothing strange.


Offline augustin717

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,842
 • Faith: Higher Criticism
 • Jurisdiction: Dutch
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #48 on: March 07, 2012, 11:58:35 AM »
152.- Părinte, mai sunt iertaţi cei ce fac sex oral?
-Păcatul desfrânării are mii de feţe, care mai de care mai hidoase. Cei ce practică sexul oral şi trăiesc peste fire cu soţiile lor, să nu se împărtăşească până la moarte. Gura lor este spurcată. Acestia au mutat gura la fund. Se scârbeşte Duhul Sfânt de ei.
Pedeapsa pentru perversiuni sexuale este aceea a Sodomii şi a Gomorii, adică cu foc şi cu pucioasă. Ca toţi desfrânaţii se vor chinui urât în iad, stând cu picioarele până la brâu în apă murdară şi urât mirositoare iar şerpii şi gângăniile care vor ieşi din apă îi vor muşca de părţile ruşinoase, aşa se vor chinui veşnic (aşa mi s-a descoperit mie într-o vedenie, că se vor chinui aceştia, e bine s-o ştiţi.)

"Father, will those that had oral sex ever be forgiven?"
"The sin of debauchery has thousands faces, one uglier than the other. Those that practice oral sex and live unnaturally with their wives, let them not be communed until death. Their mouth is defiled. Those changed their mouth into anus. The Holy Spirit is disgusted by them. The punishment for sexual perversions is that of Sodom and Gomora , that is fire and brimstone . Like all the debauched, they will be badly tormented in hell, standing with their feet in stinky water to their waist with snakes and roaches coming out of that water to bite their shameful parts, that's how they will be tormented forever (that's what was discovered to me in a vision, that they will be tormented thus, it's good that you should know it.)"
"I saw a miracle where 2 people entered church one by baptism and one by chrismation. On pictures the one received by full baptism was shinning in light the one by chrismation no."

Offline augustin717

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,842
 • Faith: Higher Criticism
 • Jurisdiction: Dutch
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #49 on: March 07, 2012, 11:59:34 AM »
This type of discourse is quite common among the Romanian "elders". Fr. Cleopa himself has said comparable things

Can you provide quotes?  I have read a few books by and about him, and I recall nothing strange.


They"customize"  them, I suspect, for an English speaking audience.
"I saw a miracle where 2 people entered church one by baptism and one by chrismation. On pictures the one received by full baptism was shinning in light the one by chrismation no."

Offline podkarpatska

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,732
 • Pokrov
  • ACROD (home)
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #50 on: March 07, 2012, 12:18:09 PM »
Quote
Gypsies are thieves and lazy."

 

I am not sure if I should feel offended by this.I am sure that Archbishop Jan of Presov is offended by such clap-trap as his Diocese has a mission for Gypsy children in Medzilaborce.

I think that Augustin does us a service by printing these excerpts in that we need to know exactly what some revere as being authentic Orthodoxy as we may be confronted by such words by enemies of the Faith. We need to know of them and be prepared to rebut them. I am sure that Evangelical missionaries in Romania are well aware of them and use them against the True Faith. We have to move beyond the peasant mentality in all parts of the world.

Offline augustin717

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,842
 • Faith: Higher Criticism
 • Jurisdiction: Dutch
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #51 on: March 07, 2012, 01:04:22 PM »
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.
"I saw a miracle where 2 people entered church one by baptism and one by chrismation. On pictures the one received by full baptism was shinning in light the one by chrismation no."

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #52 on: March 07, 2012, 01:23:03 PM »
152.- Părinte, mai sunt iertaţi cei ce fac sex oral?
-Păcatul desfrânării are mii de feţe, care mai de care mai hidoase. Cei ce practică sexul oral şi trăiesc peste fire cu soţiile lor, să nu se împărtăşească până la moarte. Gura lor este spurcată. Acestia au mutat gura la fund. Se scârbeşte Duhul Sfânt de ei.
Pedeapsa pentru perversiuni sexuale este aceea a Sodomii şi a Gomorii, adică cu foc şi cu pucioasă. Ca toţi desfrânaţii se vor chinui urât în iad, stând cu picioarele până la brâu în apă murdară şi urât mirositoare iar şerpii şi gângăniile care vor ieşi din apă îi vor muşca de părţile ruşinoase, aşa se vor chinui veşnic (aşa mi s-a descoperit mie într-o vedenie, că se vor chinui aceştia, e bine s-o ştiţi.)

"Father, will those that had oral sex ever be forgiven?"
"The sin of debauchery has thousands faces, one uglier than the other. Those that practice oral sex and live unnaturally with their wives, let them not be communed until death. Their mouth is defiled. Those changed their mouth into anus. The Holy Spirit is disgusted by them. The punishment for sexual perversions is that of Sodom and Gomora , that is fire and brimstone . Like all the debauched, they will be badly tormented in hell, standing with their feet in stinky water to their waist with snakes and roaches coming out of that water to bite their shameful parts, that's how they will be tormented forever (that's what was discovered to me in a vision, that they will be tormented thus, it's good that you should know it.)"
Interesting, but I thought that blaspheming the Holy Spirit was the only unforgivable sin.
Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline Andrew21091

 • OC.net guru
 • *******
 • Posts: 1,272
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #53 on: March 07, 2012, 01:56:40 PM »
This type of discourse is quite common among the Romanian "elders". Fr. Cleopa himself has said comparable things

Can you provide quotes?  I have read a few books by and about him, and I recall nothing strange.I do remember one excerpt from Elder Cleopa where he said it was ok to beat up Jehovah's Witnesses. His understanding of Catholicism was iffy as well when he was explaining the differences between the Orthodox Church and the Catholic Church. He touch on the regular stuff like the Pope, filioque, purgatory, etc. but then also claimed that Catholics still sell indulgences.

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #54 on: March 07, 2012, 02:30:33 PM »
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.
Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline podkarpatska

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,732
 • Pokrov
  • ACROD (home)
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #55 on: March 07, 2012, 02:41:37 PM »
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.


You could ask the same of any number of groups across the planet - Indians and 'untouchables', White Americans and 'African Americans', Shia and Sunni....  I wish I knew the answer as the planet would be a better place without the 'against' attitudes.

Offline Andrew21091

 • OC.net guru
 • *******
 • Posts: 1,272
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #56 on: March 07, 2012, 02:42:17 PM »
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

It is quite sad. But it obviously wasn't a marriage God blessed, in his view that it, because it is unnatural to marry outside your ethnicity. Sometimes I wonder if my brother was right to go back to Catholicism.  :-\

I've met some Bosnians who are very paranoid about the Roma, so it seems that discriminating against them is a common aspect of Eastern European culture (and Europe in general). I think the disdain for them is mainly because they are different. As in different traditions and cultural practices.
« Last Edit: March 07, 2012, 02:42:55 PM by Andrew21091 »

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #57 on: March 07, 2012, 02:51:03 PM »
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

It is quite sad. But it obviously wasn't a marriage God blessed, in his view that it, because it is unnatural to marry outside your ethnicity. Sometimes I wonder if my brother was right to go back to Catholicism.  :-\

I've met some Bosnians who are very paranoid about the Roma, so it seems that discriminating against them is a common aspect of Eastern European culture (and Europe in general). I think the disdain for them is mainly because they are different. As in different traditions and cultural practices.

Indeed. Luckily, most romanians and eastern europenas I have met are very friendly and kind. 
Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline podkarpatska

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,732
 • Pokrov
  • ACROD (home)
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #58 on: March 07, 2012, 03:05:57 PM »
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

It is quite sad. But it obviously wasn't a marriage God blessed, in his view that it, because it is unnatural to marry outside your ethnicity. Sometimes I wonder if my brother was right to go back to Catholicism.  :-\

I've met some Bosnians who are very paranoid about the Roma, so it seems that discriminating against them is a common aspect of Eastern European culture (and Europe in general). I think the disdain for them is mainly because they are different. As in different traditions and cultural practices.

Racism exists everywhere - it is the fear of the 'different' which drives it. I don't think that one can blame Orthodoxy for the issues with the Roma - this is a big issue between the EU and the mostly Catholic Slovak Republic for example. The Orthodox of east Slovakia, on the other hand, have been out front with outreach to the Roma and the children's home is just one example of the Church's efforts.

Offline Cognomen

 • Ungrateful Biped
 • Site Supporter
 • Archon
 • *****
 • Posts: 2,182
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Wanderer, but in All the East
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #59 on: March 07, 2012, 03:09:46 PM »
Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

I must tread lightly, but it's not just Eastern Europeans or Europeans that have problems with them.  Gypsies have a fairly unique culture, and one that views outsiders as targets for various criminal activity.  I'll spare you the details, but people (myself included) have had some very bad experiences with them. Overwhelmingly negative interactions with folk turn to distrust and animosity.
If anything I have posted has been illuminating, please remember that I merely reflect the light of others...but also it's me.

Offline Andrew21091

 • OC.net guru
 • *******
 • Posts: 1,272
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #60 on: March 07, 2012, 03:11:09 PM »
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

It is quite sad. But it obviously wasn't a marriage God blessed, in his view that it, because it is unnatural to marry outside your ethnicity. Sometimes I wonder if my brother was right to go back to Catholicism.  :-\

I've met some Bosnians who are very paranoid about the Roma, so it seems that discriminating against them is a common aspect of Eastern European culture (and Europe in general). I think the disdain for them is mainly because they are different. As in different traditions and cultural practices.

Indeed. Luckily, most romanians and eastern europenas I have met are very friendly and kind. 

I've never had any bad experiences with Romanians. They are extremely friendly. I went to a Romanian church once where they insisted that I stay for lunch. They were very nice, even though they gave me head cheese, which was possibly the most horrifying thing that I've ever eaten. I told them I liked it though and they were very happy to be sharing their culture with an outsider and making me feel welcome.

Offline Schultz

 • Christian. Guitarist. Scooterist. Zymurgist. Librarian.
 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,682
 • Scion of the McKeesport Becks.
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #61 on: March 07, 2012, 03:13:27 PM »
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

It is quite sad. But it obviously wasn't a marriage God blessed, in his view that it, because it is unnatural to marry outside your ethnicity. Sometimes I wonder if my brother was right to go back to Catholicism.  :-\

Don't think this doesn't happen among Catholics.  My wife's Polish grandfather had to jump through hoops to marry his Italian wife and was never fully accepted by his in-laws.  I've met plenty of Irish (both "off the boat" and "-Americans") who would be apoplectic at their children marrying anything other than fellow Irish, with the possible exception made for Scots.  
"Hearing a nun's confession is like being stoned to death with popcorn." --Abp. Fulton Sheen

Offline NicholasMyra

 • Antivoluntarist evangelist
 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 8,833
  • Hyperdox Herman
 • Faith: Orthodox
 • Jurisdiction: Partially-overlapping
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #62 on: March 07, 2012, 03:15:12 PM »
"The sin of debauchery has thousands faces, one uglier than the other. Those that practice oral sex and live unnaturally with their wives, let them not be communed until death. Their mouth is defiled. Those changed their mouth into anus. The Holy Spirit is disgusted by them. The punishment for sexual perversions is that of Sodom and Gomora , that is fire and brimstone . Like all the debauched, they will be badly tormented in hell, standing with their feet in stinky water to their waist with snakes and roaches coming out of that water to bite their shameful parts, that's how they will be tormented forever (that's what was discovered to me in a vision, that they will be tormented thus, it's good that you should know it.)"
This is an outrage!

He clearly advocates created hellfire!  ;)
Quote from: Fr. Thomas Hopko, dystopian parable of the prodigal son
...you can imagine so-called healing services of the pigpen. The books that could be written, you know: Life in the Pigpen. How to Cope in the Pigpen. Being Happy in the Pigpen. Surviving in the Pigpen. And then there could be counselling, for people who feel unhappy in the pigpen, to try to get them to come to terms with the pigpen, and to accept the pigpen.

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #63 on: March 07, 2012, 03:42:26 PM »
Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

I must tread lightly, but it's not just Eastern Europeans or Europeans that have problems with them.  Gypsies have a fairly unique culture, and one that views outsiders as targets for various criminal activity.  I'll spare you the details, but people (myself included) have had some very bad experiences with them. Overwhelmingly negative interactions with folk turn to distrust and animosity.

Don't worry, Iam fully aware that romas have a long history of criminal behavior (I am still mostly danish, so I'm having no trouble admitting it  ;))
Sometimes it just saddens me how some people treats them.
Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline augustin717

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,842
 • Faith: Higher Criticism
 • Jurisdiction: Dutch
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #64 on: March 07, 2012, 04:59:58 PM »
O femeie care mergea să se opereze, a venit să ia bincuvântare de la părintele:
-Părinte, vă rog să mă binecuvântaţi să merg la operaţie.
-Ce operaţie?
-Am o complicaţie la burtă şi trebuie să scoată totul din mine.
-Asta e pedeapsa ce ţi-a venit pentru avorturile făcute. Bolile secolului sunt: cancerul la sân pentru cele care refuza soţii lor şi cancer genital pentru cele ce fac avorturi.
 
A woman, going to surgery, came to Fr. Ilarion for a blessing:
"Bless me Father, I'll have surgery."
"What surgery/"
"Uterus complications they'll have to take everything out of me."
"This is punishment for all of your abortions. The illnesses of the century are: breast cancer for those women (sexually) refusing their husbands and genital cancer for those that had abortions."
"I saw a miracle where 2 people entered church one by baptism and one by chrismation. On pictures the one received by full baptism was shinning in light the one by chrismation no."

Offline augustin717

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,842
 • Faith: Higher Criticism
 • Jurisdiction: Dutch
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #65 on: March 07, 2012, 05:37:16 PM »
- Părinte, unele persoane au nişte pete roşii-vişinii pe faţă şi pe corp, de la ce sunt ?
-Petele acelea sunt la persoanele concepute în zilele oprite, la vreme de necurăţie, în cele 8 zile, când femeia nu are voie să aibă relaţii cu soţul. Dacă nu se respectă această rânduială, sângele care nu se elimină din organismul ei se aşează pe copilul care s-a conceput atunci. Aceste pete sunt mai mari sau mai mici, în funcţie de ziua în care s-a produs unirea celor doi. Dacă sunt la sfârşitul perioadei sunt mai mici, dacă sunt la început sunt mai mari şi urâte. Aceste pete nu ies cu nimic.
"Father, some people have a reddish-purble rash on their faces and bodies, what's their cause?"
" That rash is found on those persons conceived on forbidden days, during the menstruation  period, during those 8 days when a women is forbidden  to sleep with her husband. If this custom is not observed, the blood that doesn't flow out of her body, is going to be on the child thus conceived . Those spots are larger or smaller, depending on the day their union took place. If it happened at the end of the cycle, then the spots are smaller, if it happened at the start they are large and ugly. These spots will never disappear. "
"I saw a miracle where 2 people entered church one by baptism and one by chrismation. On pictures the one received by full baptism was shinning in light the one by chrismation no."

Offline augustin717

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,842
 • Faith: Higher Criticism
 • Jurisdiction: Dutch
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #66 on: March 07, 2012, 05:53:32 PM »
304.- Părinte, am dezgropat un mort şi deşi trecuseră 7 ani, era neputred, de ce ?
-Să ştiţi dumneavoastră că toţi cei care sunt blestemaţi nu putrezesc, cei care au fumat când îi dezgropi pe tot corpul lor e un fum ca funinginea de pe coşul de la sobă, iar în mormântul în care a fost pus un vrăjitor găseşti cenuşă. Diavolul îi ajută în viaţă să facă rele (cu vrăjile lor) dar când mor, chiar el le arde trupul ca să nu mai apară la judecata de apoi. Unii morţi, au numai mâna sau piciorul neputrezit. Aceia sunt copiii care-şi lovesc părinţii cu mâna sau cu piciorul, aceste părţi ale corpului rămân neputrezite, ca semn pentru greşeală.

"Father, I unburied a dead man, and although 7 years had passed, he wasn't decayed, why?"
"Let it be known unto you that all that were cursed do not decompose, those that smoked when you unburry them their bodies are covered in a smoke like the soot  on the chimney, and in the grave of a sorcerer you'll find ashes. The devil helps them when alive to do evil by their sorcery but once they die he himself (ie the devil) burns their bodies so that they do not come to the Last Judgement. Some dead, only have a hand or a foot undecayed. Those are the sons that hit their parents, so those body parts won't decompose as a sign of their sin."
« Last Edit: March 07, 2012, 05:56:45 PM by augustin717 »
"I saw a miracle where 2 people entered church one by baptism and one by chrismation. On pictures the one received by full baptism was shinning in light the one by chrismation no."

Offline augustin717

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,842
 • Faith: Higher Criticism
 • Jurisdiction: Dutch
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #67 on: March 07, 2012, 05:59:20 PM »
I just love the utter lack of dillemas on Fr. Ilarion's part. Everything is cause> effect. I actually like him.
« Last Edit: March 07, 2012, 06:01:13 PM by augustin717 »
"I saw a miracle where 2 people entered church one by baptism and one by chrismation. On pictures the one received by full baptism was shinning in light the one by chrismation no."

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #68 on: March 07, 2012, 06:21:24 PM »
I just love the utter lack of dillemas on Fr. Ilarion's part. Everything is cause> effect. I actually like him.

You are beginning to sound like my science teacher   :)

I actually want to ask you a question. Do you happen to know if it's posible to find any quotes from Elder Proclus in english?

http://www.youtube.com/watch?v=jW0kM3oFLD8

I really like this video, but I can't find anything about him.
Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline augustin717

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,842
 • Faith: Higher Criticism
 • Jurisdiction: Dutch
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #69 on: March 07, 2012, 07:01:08 PM »
His beard is pretty awesome.
"I saw a miracle where 2 people entered church one by baptism and one by chrismation. On pictures the one received by full baptism was shinning in light the one by chrismation no."

Offline JamesRottnek

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,256
 • I am Bibleman; putting 'the' back in the Ukraine
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #70 on: March 07, 2012, 07:41:52 PM »
Augustin, I hope you´re not taking any of this personally. i have no dout that the elder have probably lived a very pious life and you are very welcome to post more of Father ioans saying.

I do doubt that the elder lived a pious life.  Perhaps I am committing sin in what I am about to say, but I am going to say it anyways.  There are two types of "pious life."  The one where a person engages in all of the rituals of the Church, where they do all the outward things they are supposed to.  I don't frankly care if the elder lived that type of "pious life" or not.  Then there is the truly pious life, the one where a person unites themselves completely and totally to God.  God is love.  The highest spiritual law - the only law a Christian must follow - is that of law.  If the passages Augustin has posted are anything like representative of this priest, I have no difficulty in saying he did not live a truly pious life.  If you are totally united to Love, then you will not be filled with anger, hate, and suspicion which is what I see in the quotes of this priest.  I have some ideas about who such a person might really be united to...
"Homosexuality has been a popular topic, but not Satanic trances."

American Spirits - the eco-friendly cigarette.

Preston Robert Kinney (September 8th, 1997-August 14, 2011

Offline JamesRottnek

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,256
 • I am Bibleman; putting 'the' back in the Ukraine
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #71 on: March 07, 2012, 07:41:52 PM »
152.- Părinte, mai sunt iertaţi cei ce fac sex oral?
-Păcatul desfrânării are mii de feţe, care mai de care mai hidoase. Cei ce practică sexul oral şi trăiesc peste fire cu soţiile lor, să nu se împărtăşească până la moarte. Gura lor este spurcată. Acestia au mutat gura la fund. Se scârbeşte Duhul Sfânt de ei.
Pedeapsa pentru perversiuni sexuale este aceea a Sodomii şi a Gomorii, adică cu foc şi cu pucioasă. Ca toţi desfrânaţii se vor chinui urât în iad, stând cu picioarele până la brâu în apă murdară şi urât mirositoare iar şerpii şi gângăniile care vor ieşi din apă îi vor muşca de părţile ruşinoase, aşa se vor chinui veşnic (aşa mi s-a descoperit mie într-o vedenie, că se vor chinui aceştia, e bine s-o ştiţi.)

"Father, will those that had oral sex ever be forgiven?"
"The sin of debauchery has thousands faces, one uglier than the other. Those that practice oral sex and live unnaturally with their wives, let them not be communed until death. Their mouth is defiled. Those changed their mouth into anus. The Holy Spirit is disgusted by them. The punishment for sexual perversions is that of Sodom and Gomora , that is fire and brimstone . Like all the debauched, they will be badly tormented in hell, standing with their feet in stinky water to their waist with snakes and roaches coming out of that water to bite their shameful parts, that's how they will be tormented forever (that's what was discovered to me in a vision, that they will be tormented thus, it's good that you should know it.)"
Interesting, but I thought that blaspheming the Holy Spirit was the only unforgivable sin.

This quote of this priest is heresy.
"Homosexuality has been a popular topic, but not Satanic trances."

American Spirits - the eco-friendly cigarette.

Preston Robert Kinney (September 8th, 1997-August 14, 2011

Offline JamesRottnek

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,256
 • I am Bibleman; putting 'the' back in the Ukraine
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #72 on: March 07, 2012, 07:41:52 PM »
- Părinte, unele persoane au nişte pete roşii-vişinii pe faţă şi pe corp, de la ce sunt ?
-Petele acelea sunt la persoanele concepute în zilele oprite, la vreme de necurăţie, în cele 8 zile, când femeia nu are voie să aibă relaţii cu soţul. Dacă nu se respectă această rânduială, sângele care nu se elimină din organismul ei se aşează pe copilul care s-a conceput atunci. Aceste pete sunt mai mari sau mai mici, în funcţie de ziua în care s-a produs unirea celor doi. Dacă sunt la sfârşitul perioadei sunt mai mici, dacă sunt la început sunt mai mari şi urâte. Aceste pete nu ies cu nimic.
"Father, some people have a reddish-purble rash on their faces and bodies, what's their cause?"
" That rash is found on those persons conceived on forbidden days, during the menstruation  period, during those 8 days when a women is forbidden  to sleep with her husband. If this custom is not observed, the blood that doesn't flow out of her body, is going to be on the child thus conceived . Those spots are larger or smaller, depending on the day their union took place. If it happened at the end of the cycle, then the spots are smaller, if it happened at the start they are large and ugly. These spots will never disappear. "

Perhaps Christ was wrong when He said the blind man wasn't blind because of his or his parents' sins?
"Homosexuality has been a popular topic, but not Satanic trances."

American Spirits - the eco-friendly cigarette.

Preston Robert Kinney (September 8th, 1997-August 14, 2011

Offline Nephi

 • Protokentarchos
 • *********
 • Posts: 4,829
 • A non-Chalcedonian in Chalcedonian clothing.
 • Faith: Orthodox
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #73 on: August 30, 2013, 09:07:54 PM »
The dragon bit still gets me.

Offline William

 • Protokentarchos
 • *********
 • Posts: 4,360
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #74 on: August 30, 2013, 10:25:03 PM »
152.- Părinte, mai sunt iertaţi cei ce fac sex oral?
-Păcatul desfrânării are mii de feţe, care mai de care mai hidoase. Cei ce practică sexul oral şi trăiesc peste fire cu soţiile lor, să nu se împărtăşească până la moarte. Gura lor este spurcată. Acestia au mutat gura la fund. Se scârbeşte Duhul Sfânt de ei.
Pedeapsa pentru perversiuni sexuale este aceea a Sodomii şi a Gomorii, adică cu foc şi cu pucioasă. Ca toţi desfrânaţii se vor chinui urât în iad, stând cu picioarele până la brâu în apă murdară şi urât mirositoare iar şerpii şi gângăniile care vor ieşi din apă îi vor muşca de părţile ruşinoase, aşa se vor chinui veşnic (aşa mi s-a descoperit mie într-o vedenie, că se vor chinui aceştia, e bine s-o ştiţi.)

"Father, will those that had oral sex ever be forgiven?"
"The sin of debauchery has thousands faces, one uglier than the other. Those that practice oral sex and live unnaturally with their wives, let them not be communed until death. Their mouth is defiled. Those changed their mouth into anus. The Holy Spirit is disgusted by them. The punishment for sexual perversions is that of Sodom and Gomora , that is fire and brimstone . Like all the debauched, they will be badly tormented in hell, standing with their feet in stinky water to their waist with snakes and roaches coming out of that water to bite their shameful parts, that's how they will be tormented forever (that's what was discovered to me in a vision, that they will be tormented thus, it's good that you should know it.)"
Interesting, but I thought that blaspheming the Holy Spirit was the only unforgivable sin.

This quote of this priest is heresy.

No, it's not. He said that they can be communed on their deathbeds.
Cursed be he that doeth the work of the LORD deceitfully, and cursed be he that keepeth back his sword from blood.

Online Asteriktos

 • Hypatos
 • *****************
 • Posts: 38,686
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #75 on: August 30, 2013, 10:44:51 PM »
I don't think I could ever venerate this man as a saint.

It takes all kinds, even crazy people, I guess.
"Beat the devil out of it." - Bob Ross

Offline JamesR

 • The Second Coming of Jason
 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,924
 • Remember me?
 • Faith: Christian
 • Jurisdiction: OCA
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #76 on: August 30, 2013, 11:06:13 PM »
This guy is amazing. I love that part about us Germans being hold and heartless.

Offline Mor Ephrem

 • A highly skilled and trained Freudian feminist slut
 • Moderator
 • Hypatos
 • *****
 • Posts: 35,842
 • I am the Provisional Supreme Church Authority
  • OrthodoxChristianity.net
 • Faith: Mercenary Freudianism
 • Jurisdiction: Texas Feminist Coptic
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #77 on: August 30, 2013, 11:08:16 PM »
I thought you were Mexican...?
OC.NET is full of temptations, but in temptations we are enforced, remember about the thread "Temptation in the Desert: Rachel Weisz and the Undoing of Mor Ephrem". OC.NET helps in becoming unpassionate.

Quote
Oh you Greeks, you are all dumb!

An Athonite

Offline LBK

 • No Reporting Allowed
 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 13,630
 • Holy Father Patrick, pray for us!
 • Faith: Orthodox
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #78 on: August 31, 2013, 12:21:15 AM »
This guy is amazing. I love that part about us Germans being hold and heartless.

Blackadder said it best:

The Germans are a cruel race, Baldrick. Their operas are 15 hours long, and they have no word for fluffy.

 :laugh: :laugh: :laugh:
Am I posting? Or is it Schroedinger's Cat?

Offline JamesR

 • The Second Coming of Jason
 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,924
 • Remember me?
 • Faith: Christian
 • Jurisdiction: OCA
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #79 on: August 31, 2013, 12:24:15 AM »
I thought you were Mexican...?

I'm a mutt. My father is a German Mexican and my mother is a full Mexican.

Offline IoanC

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,468
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #80 on: August 31, 2013, 01:53:04 AM »
"you may beat them, I give you my blessing."  You may beat Fr. Argatu, I give you my blessing. :)

"Don't beat your children after 3 at night and do not yell at them." Beat Fr. Argatu 24 hours/day and yell at him at the same time. :)

Offline IoanC

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,468
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #81 on: August 31, 2013, 02:24:13 AM »
Joking aside, Fr. Argatu is very respected and I respect him very much myself. It appears his relics are incorrupt which is not surprising; sure this doesn't mean that everything in his life was right. We have to take him in his own time and circumstances, and same with ourselves.
« Last Edit: August 31, 2013, 02:24:34 AM by IoanC »

Offline Romaios

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,940
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #82 on: August 31, 2013, 03:51:01 AM »
I don't think I could ever venerate this man as a saint.

No wonder. ;D

Offline Shanghaiski

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 7,981
 • Holy Trinity Church of Gergeti, Georgia
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #83 on: August 31, 2013, 12:28:56 PM »
387/395. Sectele-ereticii
389. Părinte, ne vin pe la uşi tot felul de oameni, care vor să ne vorbească despre Dumnezeu, să ne dea cărţi gratis, ce să facem?
-Să-i luaţi la bătaie, să-i ruşinaţi, nu primiţi cărţi de la ei, nu-i primiţi în casă şi dacă v-au dat cărţi, le ardeţi. Sunt nişte ticăloşi, primesc bani grei ca să facă asta, puteţi să-i bateţi, vă dau binecuvântare pentru asta. Să plece în ţara lor cu învăţătura lor cu tot, aici avem preoţi care ne explică Evanghelia şi ne vorbesc despre Dumnezeu, au şcoală şi au primit har la hirotonire. Biblia nu poate fi interpretată de omul obişnuit, că de aia au apărut sectele, fiecare a interpretat după cum îl duce capul şi mai vrea să ducă în eroare şi pe alţii.

"The sects and the heretics"
"Father, all sorts of folks come to our doors that want to speak about God to us, give us free books, what should we do?"
"Beat them, shame them, don't take their books, don't let them in and if they gave you books, burn them. These are scoundrels, they get lots of money to do this, you may beat them, I give you my blessing. Let them go back to their country with their teaching, we've got priests here that explain us the Gospel and talk to us about God, went to school, have received grace at ordination. The Bible cannot be interpreted by an ordinary man, that's why sects appeared, each one interpreted how they saw it and now they want to drag into error others as well."

Is there something wrong with this?
Quote from: GabrieltheCelt
If you spend long enough on this forum, you'll come away with all sorts of weird, untrue ideas of Orthodox Christianity.
Quote from: orthonorm
I would suggest most persons in general avoid any question beginning with why.

Offline Shanghaiski

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 7,981
 • Holy Trinity Church of Gergeti, Georgia
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #84 on: August 31, 2013, 12:29:59 PM »
317. Părinte, femeia care a făcut avort are voie să intre în biserică?
-Nu, nu are voie. Femeia care a făcut avort, (sic!) este necurată timp de 40 de zile.

"Father, the woman that had an abortion, is she allowed to enter into the church?"
"No, she's not. The woman that had an abortion is unclean for 40 days."

Only 40? Sounds like oikonomia.
Quote from: GabrieltheCelt
If you spend long enough on this forum, you'll come away with all sorts of weird, untrue ideas of Orthodox Christianity.
Quote from: orthonorm
I would suggest most persons in general avoid any question beginning with why.

Offline Shanghaiski

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 7,981
 • Holy Trinity Church of Gergeti, Georgia
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #85 on: August 31, 2013, 12:46:44 PM »
Sometimes, even holy people go beyond what God has actually revealed to them. This we learn from the case of Elder Paisios's end times prophecies and the rebuke he received from Elder Porphyrios.
Quote from: GabrieltheCelt
If you spend long enough on this forum, you'll come away with all sorts of weird, untrue ideas of Orthodox Christianity.
Quote from: orthonorm
I would suggest most persons in general avoid any question beginning with why.

Offline augustin717

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,842
 • Faith: Higher Criticism
 • Jurisdiction: Dutch
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #86 on: August 31, 2013, 01:01:43 PM »
317. Părinte, femeia care a făcut avort are voie să intre în biserică?
-Nu, nu are voie. Femeia care a făcut avort, (sic!) este necurată timp de 40 de zile.

"Father, the woman that had an abortion, is she allowed to enter into the church?"
"No, she's not. The woman that had an abortion is unclean for 40 days."

Only 40? Sounds like oikonomia.
Glad you say that. It only shows that in , say, the peasant culture from which this monk came from abortion although still considered a sin wasn't , by a long shot, what today's culture warriors make of it. And I have plenty of anecdotes to further substantiate this claim.
"I saw a miracle where 2 people entered church one by baptism and one by chrismation. On pictures the one received by full baptism was shinning in light the one by chrismation no."

Offline William

 • Protokentarchos
 • *********
 • Posts: 4,360
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #87 on: August 31, 2013, 01:03:46 PM »
317. Părinte, femeia care a făcut avort are voie să intre în biserică?
-Nu, nu are voie. Femeia care a făcut avort, (sic!) este necurată timp de 40 de zile.

"Father, the woman that had an abortion, is she allowed to enter into the church?"
"No, she's not. The woman that had an abortion is unclean for 40 days."

Only 40? Sounds like oikonomia.
Glad you say that. It only shows that in , say, the peasant culture from which this monk came from abortion although still considered a sin wasn't , by a long shot, what today's culture warriors make of it. And I have plenty of anecdotes to further substantiate this claim.

It doesn't go to show that at all, but your ax is is looking a bit dull anyways.
Cursed be he that doeth the work of the LORD deceitfully, and cursed be he that keepeth back his sword from blood.

Offline augustin717

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 6,842
 • Faith: Higher Criticism
 • Jurisdiction: Dutch
Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
« Reply #88 on: August 31, 2013, 01:10:28 PM »
317. Părinte, femeia care a făcut avort are voie să intre în biserică?
-Nu, nu are voie. Femeia care a făcut avort, (sic!) este necurată timp de 40 de zile.

"Father, the woman that had an abortion, is she allowed to enter into the church?"
"No, she's not. The woman that had an abortion is unclean for 40 days."

Only 40? Sounds like oikonomia.
Glad you say that. It only shows that in , say, the peasant culture from which this monk came from abortion although still considered a sin wasn't , by a long shot, what today's culture warriors make of it. And I have plenty of anecdotes to further substantiate this claim.

It doesn't go to show that at all, but your ax is is looking a bit dull anyways.
My god as per usual you have no clue
"I saw a miracle where 2 people entered church one by baptism and one by chrismation. On pictures the one received by full baptism was shinning in light the one by chrismation no."