Author Topic: Scandinavian Orthodoxy  (Read 93351 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline biro

 • Site Supporter
 • Stratopedarches
 • *****
 • Posts: 21,984
 • Excelsior
  • Archive of Our Own works
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #135 on: July 05, 2012, 06:15:56 PM »
https://archiveofourown.org/users/Parakeetist/works


Warning: stories have mature content.

Offline Orthodox11

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,994
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #136 on: July 05, 2012, 06:20:09 PM »
Theotoke parthene in Norwegian  :)

http://www.youtube.com/watch?v=12OXczv8GGA&feature=plcp

I noticed he uses Gudføderinne instead of Gudføderske. How is Theotokos translated in the Danish Orthodox liturgical books?

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #137 on: July 05, 2012, 06:37:05 PM »
Theotoke parthene in Norwegian  :)

http://www.youtube.com/watch?v=12OXczv8GGA&feature=plcp

I noticed he uses Gudføderinne instead of Gudføderske. How is Theotokos translated in the Danish Orthodox liturgical books?
We translate it to Gudsføderske too.
Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline Orthodox11

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,994
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #138 on: July 05, 2012, 06:45:06 PM »
We translate it to Gudsføderske too.

I actually perfer Gudføderinne (first time I hear it), but too many syllables to work in most liturgical texts. Gudføderske has the benefit of having the same amount of syllables as the Greek, which makes it easier to adapt to the Byzantine melodies.

Offline Alpo

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,828
 • Why am I still here?
 • Faith: Mongol-Finnic Orthodox
 • Jurisdiction: Priestly Society of St. John Ireland
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #139 on: July 24, 2012, 06:51:58 PM »
Theotoke parthene in Norwegian  :)

http://www.youtube.com/watch?v=12OXczv8GGA&feature=plcp

Beautiful! I don't mind Greek so much but the Norwegian part was awesome.

Btw, It's Gudsföderska also in Finlandssvensk.
« Last Edit: July 24, 2012, 06:55:22 PM by Alpo »
I just need to find out how to say it in Slavonic!

Offline Orthodox11

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,994
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #140 on: July 28, 2012, 06:17:08 PM »
HAPPY OLSOK!!!Quote
Olav den Hellige - Norges evige konge

Olav Haraldsson (995-1030) står i en særstilling blant norske helgener: Han var konge mens han levde og ble siden en uhyre populær helgen både i øst og vest. Det er ingen overdrivelse å si at Olav er verdenshistoriens mest betydningsfulle nordmann. Derfor er der skrevet uttallige tusen sider de siste tusen årene om hans liv og død, hans jærtegn og mirakler. I denne omtalen må vi nøye oss med et lite omriss av hans levned og eftermæle.

   
Olav var en eftertenksom og staut mann, rettferdig men streng; han var både skald (dikter) og treskjærer. Men først og fremst var han kongelig, ætling av Harald Hårfagre. Han vokste opp som hedning på en kongsgård på Ringeriket.

Ungdomsårene

Det var en rå og brutal tid kongsemnet fødtes inn i. Som tolvåring forlot den kraftige, brunhårede gutten gårdslivets ro og drog til sjøs som viking. Han herjet i øst og i vest. Efter en stund havnet han i tjeneste hos en kristen konge, Æthelred II av England; lite tydet imidlertid på at Olav skulle bli en hellig mann. Dog gikk han snart i tjeneste hos en annen kristen, hertug Richard II av Normandie. Påvirkningen fra de europeiske herskerne må ha gjort noe med Olavs sinnelag, for her, i Rouen, åpnet han seg for evangeliet og lot seg døpe til Kristus.
Omlag år 1014 ligger Olav med skipene sine ved Gibraltar. Han hører en stemme som sier: "Far du tilbake til din odel, for du skal bli Norges konge til evig tid!" Den unge mannen fatter ikke helt hva dette innebærer, men han skjønner at det er et tegn og stevner nordover.

Konge av Norge

Året efter lander Olav på Selja, helgenøya. Idet han steger ut av skipet, snubler han og utbryter: "Nå falt jeg!" Men følgesvennen svarer: "Du falt ikke, konge - nå festet du fot i landet." Drotten ler og sier: "Det kan så være, om Gud vil."

I Olavs liv viser nederlag seg ikke sjelden å bli til seier. Til tross for det politiske nederlaget som skulle komme, ble han Norges apostel.


Norge er på denne tiden et splittet rike styrt av lokale høvdinger og mektige menn. Olav kommer til makten og evner å samle det splittede Norgesveldet. Ti år med fred følger. Og Olav utnytter tiden vel: Med seg i skipene som la til på Vestlandet hadde kongen biskop Grimkjell og flere andre biskoper og prester; kongens kall er å fullende kristningen av Norge.

Han forkynner den Gud som har skapt verden og alt som lever; han forkynner Hvitekrist (som vikingene kaller Kristus) født av en jomfru og oppstanden fra døden til menneskets frelse; han forkynner Den Hellige Ånd som lever i Kirken. I en liturgisk Olavshymne heter det at han "utførte evangelistens tjeneste på mest hengivne vis, iført troens brynje og frelsens hjelm. Han besøkte egnene der omkring og sådde overalt frelsens lære. Gode Jesus, hvilke anstrengelser tålte han ikke for å omvende folket."

På denne tiden innfører Hl. Olav kristenretten: Ved tinget på Moster (1024) får han vedtatt kristne lover, og han befester troens og kirkeinstitusjonens stilling i landet. Før Olavs tid var kirken i Norge en løselig sammensatt misjonskirke; nå blir kirken nordmennenes religiøse fellesskap. Kristendommen trer inn som et viktig element i norsk kultur; det blir påbudt å gi arbeidsfolk og seg selv fri om søndagen, det blir forbudt å sette ut uønskede spedbarn for å dø, tvangsekteskap og flerkoneri forbys, faste- og festdagene blir innført som en del av folks dagligliv osv. Der hvor man tidligere har blotet og dyrket hedendommen, på gårder og helligsteder, reises nå kirkebygg - stort sett små stavkirker. Hver bygd skal ha en kirke. Messen, Den guddommelige liturgi, feires rundt om i riket.

Men Olav har altså ikke utelukkende fremgang. Den digre mannens iver og strenghet driver ham til å bruke ufine metoder; han oppfører seg tidvis mere som politiker enn som kristenmann og får folk imot seg. Idet han utvider lovens og rikskongedømmets myndighet, svekker han de lokale krigshøvdingenes makt. Heller ikke stormakten Danmark er begeistret for utviklingen. Når høvdingene og danskekongen rotter seg sammen - og deler av bondestanden henger seg på - har Olav skaffet seg et så stort kobbel fiender at han må rømme landet. I 1028 tvinges kongen i utlegd. På vei østover misjonerer han på Gotland og blir siden regnet som Gotlands nasjonalhelgen.

Kjærlighet og eksil i Russland

Heller ikke i kjærlighetslivet hadde kongen hatt det store hellet. Tidlig ble Olav trolovet med den fromme Ingegjerd fra Sverige (som senere skulle regnes blant de hellige), men før han visste ordet av det, hadde faren gitt henne til Jaroslav den Vise i Russland. Olav ektet isteden Ingegjerds halvsøster, frilledatteren Astrid. Forholdet mellom Olav og Ingegjerd var imidlertid et inderlig kjærlighetsforhold, og begge tok bruddet svært tungt.

Men nå, flere år senere, blir han altså nødt til å gå i eksil. Efter Gotlandsoppholdet farer han videre østover til Russland. Som en slagen mann søker han ly hos storfyrsteparet Jaroslav og Ingegjerd. De tar vel imot ham i Novgorod (eller Kiev - det er uklart hvilken av de to hovedstedene han oppholder seg i.) Sagaen beretter at Olav er begeistret for å møte sin gamle flamme, for de to har fremdeles et godt øye til hverandre. Men i det voksende russiske riket møter Olav også en vital kristendom og en kirke som blomstrer i all sin prakt. Og i all ydmykhet - klostrene skyter frem i Jaroslav og Ingegjerds rike.

Hl. Olav var ingen asketisk helgen som levde et dydig liv i all fromhet og renhet. Hans religiøsitet trengte lang tid for å modnes. Men nå, som en fallen konge, får han flust av tid til å gruble over livet og gå til Gudstjeneste. Snorre forteller at først her, i Gardarike (Russland), lot Olav sin personlige kristentro utdypes. Han vurderte å dra til Jerusalem på pilegrimsferd eller å gå i kloster. Det viste seg også at han hadde evnen til å helbrede syke, blant andre Ingegjerds blinde sønn Vladimir.

Nederlag og seier

I 1030 viser Olav Tryggvason seg for Haraldssønnen i drømme; han byr ham å vende tilbake til fedrelandet. Olav røskes ut av grubleriene og takker nei til fyrsteparets tilbud om å overta styret av Bulgaria. Han har kanskje allerede innsett at seieren må skje gjennom nederlag, og at hans kors ligger i Norge. I hvert fall lar han sin sønn Magnus bli tilbake i Russland når han selv drar med en liten styrke mot Norge; han vil forsøke å gjenvinne riket, selv om norske og svenske stormenn råder ham fra det.

Drotten rir inn i Norge gjennom Verdalen. Slaget står tidlig om morgenen på Stiklestad i Trøndelag. Det går ikke lenge før Olavs menn må gi tapt mot overmakten. Kongen blir drept av Thore Hunds hugg før non den 29. juli. Dagen efter går merkelig nok banemannen ut på marken og vasker liket. Blodet fra den døde heler Thores egne sår.

Mangt i Olavs liv handlet om ukristelige ting som makt og vold og krig. Men det underligste med Olav er hvorledes han døde som en mislykket konge og en ussel kriger med mangfoldige fiender i landet. I vikingtiden - en tid da krigersk heltemot og styrke var en manns viktigste dyder - døde Olav som en svekling. Likesom for hans lidelsesdøyende trosbrødre Hl. Boris og Gleb ble hans svakhet ham til styrke og hans død til liv.

Snart efter slaget på Stiklestad skjedde nemlig en mengde mirakler i forbindelse med martyrens legeme; der finnes egne bokverk som tar for seg alle Olavs mirakler og undergjerninger, så mangfoldige er de. Kongens levninger råtnet ikke, men håret fortsatte å vokse, hans kinn var rødlatne og livlige. Folk ble helbredet i hopetall.

Med Olav den Helliges død ble kristendommen hele Norges tro. De som nettopp hadde kvestet kongen, ble med ett hans tilhengere. Selve drapsmannen Thore Hund angret og drog på botsferd til Jerusalem. I døden maktet Olav hva han ikke greide i livet: å samle og kristne riket. Slik ble han Norges evige konge.

En europeisk helgen

Ikke bare ble Olav hurtig Nordens mest populære helgen; han ble også en av de store europeiske helgener. Nidaros (Trondheim) ble straks et pilegrimsmål for folk fra "hele verden". I vår egen tid valfarter fremdeles ortodokse kristne (samt protestanter og katolikker) til Trondheim, selv om det meste av Olavsrelikviene dessverre gikk tapt i forbindelse med reformasjonen. Én relikvie er imidlertid bevart; den befinner seg nå i St. Olav romersk-katolske domkirke i Oslo. Resten av Hl. Olavs levninger er trolig begravet ett eller annet sted rundt Nidarosdomen.

Men over det meste av Norge finnes Olavskilder og andre hellige steder som lokale tradisjoner setter i forbindelse med Olavs nærvær. Norske guttebarn er overalt siden blitt kalt Ola(v/f) eller Ole efter den store helgenen. Også legende urter og planter i den norske floraen fikk navn efter ham. Hl. Olav er av eftertiden blitt sett på som en helbreder og bekjemper av troll.

Olavskulten spredte seg raskt i den kristne verden, både østover og vestover. Olavskirker og -monumenter ble snart efter 1030 reist også i alle deler av den kristne verden, blant annet i Novgorod og Vyborg (i Russland), Gdansk (Polen) og Tallinn (Estland). Olavskapellet i Konstantinopel skal ha oppbevart Olavs mirakuløse sverd Bæsing. I Fødselskirken i Betlehem finnes et gammelt Olavsikon (fra 1200-tallet) i bysantinsk stil malt på en av kirkens søyler. I Norden og Vest-Europa har Olavskulten vært enda videre utbredt; i Sverige alene har hver tredje middelalderkirke et Olavsbillede, og man kjenner over 75 Olavskirker i landet. Der er forresten en del eksempler på at kirker (blant annet i London og København) ble viet både Hl. Olav og Hl. Nikolai!

Hl. Olav ble ikke minst en nasjonal helgen for Norge. Olavsikoner ble i middelalderen båret i prosesjon rundt åkrene med bønner for årsveksten; Olav ble dertil regnet som dyrenes og særlig hestenes beskytter. Hans festdag Olsok feires den 29. juli (11. august); dagen ble og blir fremdeles feiret med dans, bål og et festmåltid med øl, rømmegrøt og spekemat. Vesle Olsok kalles 3. august (16. august) som er en feiring av at hans legeme ble gravet opp og lagt i et relikvieskrin i 1031. Over gravstedet ble der senere reist en Kristkirke som vi idag kaller Nidarosdomen.

Både Hl. Nikolai og Hl. Olga menighet ærer Olav som ortodoks helgen, og for noen måneder siden ble et Olasvsikon innviet av russiske geistlige i den norske ambassaden i Moskva. Olav avbildes ofte med en øks - martyrvåpenet. Source

Offline celticfan1888

 • Production Operator - Chemtrusion
 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,026
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #141 on: July 29, 2012, 05:57:36 PM »
HAPPY OLSOK!!!

Indeed! We sang for St. Olav at the church today. My priest pointed to me at the end of liturgy and said "look, there's the King of the Norse himself". lol
Forgive my sins.

Offline Alpo

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,828
 • Why am I still here?
 • Faith: Mongol-Finnic Orthodox
 • Jurisdiction: Priestly Society of St. John Ireland
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #142 on: August 07, 2012, 06:03:37 AM »
I just heard that there is a relic of St. Olav in Helsinki! Even more cooler is that it's located on an altar of (RC) chapel of St. Olav, not in a museum. Guess who's going to make a pilgrimage.

I'm having a temptation to steal it in order to place in it's proper context i.e. Orthodox altar table or into an icon. After all, they took our relics of St. Mark so it's kind of fair that we get our share of their relics.  :angel:
« Last Edit: August 07, 2012, 06:10:49 AM by Alpo »
I just need to find out how to say it in Slavonic!

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #143 on: August 07, 2012, 06:51:27 AM »
I just heard that there is a relic of St. Olav in Helsinki! Even more cooler is that it's located on an altar of (RC) chapel of St. Olav, not in a museum. Guess who's going to make a pilgrimage.

I'm having a temptation to steal it in order to place in it's proper context i.e. Orthodox altar table or into an icon. After all, they took our relics of St. Mark so it's kind of fair that we get our share of their relics.  :angel:
Good luck  :)

Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline mabsoota

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,859
 • Kyrie eleison
 • Faith: Christian
 • Jurisdiction: Orthodox (Coptic)
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #144 on: August 07, 2012, 12:50:08 PM »
hey, they gave back some relics of saint mark, so we should give them a break!
 ;)
http://www.copticchurch.net/synaxarium/10_15.html#1

Offline celticfan1888

 • Production Operator - Chemtrusion
 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,026
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #145 on: August 08, 2012, 02:09:12 PM »
I just heard that there is a relic of St. Olav in Helsinki! Even more cooler is that it's located on an altar of (RC) chapel of St. Olav, not in a museum. Guess who's going to make a pilgrimage.

I'm having a temptation to steal it in order to place in it's proper context i.e. Orthodox altar table or into an icon. After all, they took our relics of St. Mark so it's kind of fair that we get our share of their relics.  :angel:

Do it! It isn't stealing, just taking back what's ours. ;)
Forgive my sins.

Offline William

 • Protokentarchos
 • *********
 • Posts: 4,360
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #146 on: August 10, 2012, 12:53:06 AM »
Are Nordic countries really secular?
Cursed be he that doeth the work of the LORD deceitfully, and cursed be he that keepeth back his sword from blood.

Offline Alpo

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,828
 • Why am I still here?
 • Faith: Mongol-Finnic Orthodox
 • Jurisdiction: Priestly Society of St. John Ireland
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #147 on: August 10, 2012, 01:05:51 AM »
Are Nordic countries really secular?

AFAIK with the exception of Norway, we have state churches and most of the population are still members of these state churches but people rarely attend the services. They might believe in God or some other supernatural entity, have somewhat Christian moral views, baptize their children and celebrate Santa Claus Chrismas but that's about it.
I just need to find out how to say it in Slavonic!

Offline celticfan1888

 • Production Operator - Chemtrusion
 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,026
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #148 on: August 10, 2012, 01:28:45 AM »
Are Nordic countries really secular?

Absolutely, check out the agnosticism. Most of family isn't very church-going. lol
Forgive my sins.

Offline ialmisry

 • There's nothing John of Damascus can't answer
 • Strategos
 • ******************
 • Posts: 41,650
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #149 on: August 10, 2012, 03:56:48 AM »
Are Nordic countries really secular?

AFAIK with the exception of Norway, we have state churches and most of the population are still members of these state churches but people rarely attend the services. They might believe in God or some other supernatural entity, have somewhat Christian moral views, baptize their children and celebrate Santa Claus Chrismas but that's about it.
Wasn't the Swedish church disestablished a few years ago?
Question a friend, perhaps he did not do it; but if he did anything so that he may do it no more.
A hasty quarrel kindles fire,
and urgent strife sheds blood.
If you blow on a spark, it will glow;
if you spit on it, it will be put out;
                           and both come out of your mouth

Offline ialmisry

 • There's nothing John of Damascus can't answer
 • Strategos
 • ******************
 • Posts: 41,650
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #150 on: August 10, 2012, 04:08:05 AM »
« Last Edit: August 10, 2012, 04:08:50 AM by ialmisry »
Question a friend, perhaps he did not do it; but if he did anything so that he may do it no more.
A hasty quarrel kindles fire,
and urgent strife sheds blood.
If you blow on a spark, it will glow;
if you spit on it, it will be put out;
                           and both come out of your mouth

Offline Orthodox11

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,994
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #151 on: August 10, 2012, 04:34:20 AM »
LOL.  We dealt with this in passing:
http://www.orthodoxchristianity.net/forum/index.php/topic,27405.msg520154.html#msg520154
http://www.orthodoxchristianity.net/forum/index.php/topic,42150.msg690506.html#msg690506

There's no difference in meaning between Gudføderske and Gudføderinne - they both mean Theotokos/God-birther - it's just a question of which feminine ending is more pleasing to the ear, and which is more suitable for liturgical texts given the different number of syllables.


Miter Theou/Mother of God would be Guds Moder.

Offline VarangianGuard

 • Member
 • ***
 • Posts: 83
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #152 on: August 28, 2012, 05:15:12 AM »
Hei,

Ny mann her.
Er katolikk, men har kommet i sterk tvil om en del saker og har bestemt meg for å undersøke  bedre de ortodokse standpunkter, idet noen av de ting jeg har begynt å tvile på nettopp  er noen av de ortodokse stridigheter med Romas krav, deriblant ecclesiologi.

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #153 on: August 28, 2012, 06:42:53 AM »
Endnu en nordmand :)

Hvornår kommer svenskerne?
Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline Gorazd

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,470
 • Faith: 7 Councils
 • Jurisdiction: First without Equals
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #154 on: August 28, 2012, 04:42:58 PM »
http://www.youtube.com/watch?v=TURF8W0c39c
http://www.youtube.com/watch?v=Y3OcBTNG_DE&feature=plcp

Annual celebration of St. George in Neiden, Norway. I wonder, what languages are they singing in?
« Last Edit: August 28, 2012, 04:44:29 PM by Gorazd »

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #155 on: August 28, 2012, 05:06:33 PM »
http://www.youtube.com/watch?v=TURF8W0c39c
http://www.youtube.com/watch?v=Y3OcBTNG_DE&feature=plcp

Annual celebration of St. George in Neiden, Norway. I wonder, what languages are they singing in?

I think it's finnish.
Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #156 on: August 28, 2012, 05:16:51 PM »
Uhh, I saw archimandrite Johannes in the second video  :)
Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline Alpo

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,828
 • Why am I still here?
 • Faith: Mongol-Finnic Orthodox
 • Jurisdiction: Priestly Society of St. John Ireland
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #157 on: August 28, 2012, 05:30:23 PM »
http://www.youtube.com/watch?v=TURF8W0c39c
http://www.youtube.com/watch?v=Y3OcBTNG_DE&feature=plcp

Annual celebration of St. George in Neiden, Norway. I wonder, what languages are they singing in?

I think it's finnish.

Correct. The bishops are Metropolitan Panteleimon of Oulu and auxiliary Bishop Arseny of Joensuu. They seemed to be on a some kind of pilgrimage in Norway
« Last Edit: August 28, 2012, 05:31:23 PM by Alpo »
I just need to find out how to say it in Slavonic!

Offline ialmisry

 • There's nothing John of Damascus can't answer
 • Strategos
 • ******************
 • Posts: 41,650
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #158 on: August 28, 2012, 07:13:37 PM »
http://www.youtube.com/watch?v=TURF8W0c39c
http://www.youtube.com/watch?v=Y3OcBTNG_DE&feature=plcp

Annual celebration of St. George in Neiden, Norway. I wonder, what languages are they singing in?

I think it's finnish.
Perhaps Skot Sami?
Question a friend, perhaps he did not do it; but if he did anything so that he may do it no more.
A hasty quarrel kindles fire,
and urgent strife sheds blood.
If you blow on a spark, it will glow;
if you spit on it, it will be put out;
                           and both come out of your mouth

Offline Gorazd

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,470
 • Faith: 7 Councils
 • Jurisdiction: First without Equals
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #159 on: August 28, 2012, 08:43:14 PM »
Perhaps Skot Sami?
That's what I thought first, but I wasn't sure. So I asked.

Anyway, we see in these videos that Orthodoxy is doing fine in Scandinavia. Glory to God for that!

Offline ialmisry

 • There's nothing John of Damascus can't answer
 • Strategos
 • ******************
 • Posts: 41,650
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #160 on: August 28, 2012, 09:22:30 PM »
Perhaps Skot Sami?
That's what I thought first, but I wasn't sure. So I asked.

Anyway, we see in these videos that Orthodoxy is doing fine in Scandinavia. Glory to God for that!
LOL.  I was just guessing.  I wouldn't know Sami if I heard it (though I know I have heard it, I've been to Lappland).

God grant it!  Especially among the natives!
Question a friend, perhaps he did not do it; but if he did anything so that he may do it no more.
A hasty quarrel kindles fire,
and urgent strife sheds blood.
If you blow on a spark, it will glow;
if you spit on it, it will be put out;
                           and both come out of your mouth

Offline William

 • Protokentarchos
 • *********
 • Posts: 4,360
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #161 on: August 28, 2012, 09:23:42 PM »
Finnmark!
Cursed be he that doeth the work of the LORD deceitfully, and cursed be he that keepeth back his sword from blood.

Offline Alpo

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,828
 • Why am I still here?
 • Faith: Mongol-Finnic Orthodox
 • Jurisdiction: Priestly Society of St. John Ireland
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #162 on: August 29, 2012, 01:32:43 AM »
http://www.youtube.com/watch?v=TURF8W0c39c
http://www.youtube.com/watch?v=Y3OcBTNG_DE&feature=plcp
bu
Annual celebration of St. George in Neiden, Norway. I wonder, what languages are they singing in?

I think it's finnish.
Perhaps Skot Sami?

Nope. Skolt Sami is used liturgically at some extentent in Finnish Lapland but the language in the video is just plain old Finnish.
I just need to find out how to say it in Slavonic!

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #163 on: August 29, 2012, 03:14:57 AM »
http://www.youtube.com/watch?v=TURF8W0c39c
http://www.youtube.com/watch?v=Y3OcBTNG_DE&feature=plcp
bu
Annual celebration of St. George in Neiden, Norway. I wonder, what languages are they singing in?

I think it's finnish.
Perhaps Skot Sami?

Nope. Skolt Sami is used liturgically at some extentent in Finnish Lapland but the language in the video is just plain old Finnish.
I would love to hear a liturgy in Skolt Sami.
I wonder what the Orthodox Church has to say about joik.
Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline Alpo

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,828
 • Why am I still here?
 • Faith: Mongol-Finnic Orthodox
 • Jurisdiction: Priestly Society of St. John Ireland
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #164 on: August 31, 2012, 05:17:51 AM »
I wonder what the Orthodox Church has to say about joik.

It cannot be incorporated into services but apart from that I don't think the Church has any specific opinion about it. Just like she doesn't have one about other forms of ethnic music.
I just need to find out how to say it in Slavonic!

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #165 on: September 04, 2012, 02:27:32 PM »
Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline celticfan1888

 • Production Operator - Chemtrusion
 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,026
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #166 on: September 07, 2012, 02:29:31 AM »
Maybe my next tattoo. :)

Forgive my sins.

Offline Alpo

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,828
 • Why am I still here?
 • Faith: Mongol-Finnic Orthodox
 • Jurisdiction: Priestly Society of St. John Ireland
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #167 on: September 18, 2012, 01:51:49 PM »
I just need to find out how to say it in Slavonic!

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #168 on: September 29, 2012, 08:29:29 PM »
Pascha in Sweden  :)
http://www.youtube.com/watch?v=Oft_Upvz8Gg&feature=plcp

I wonder if Jonathan Gress will be joining us at some point.


Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline Alpo

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,828
 • Why am I still here?
 • Faith: Mongol-Finnic Orthodox
 • Jurisdiction: Priestly Society of St. John Ireland
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #169 on: October 04, 2012, 06:25:10 AM »
Pascha in Sweden  :)
http://www.youtube.com/watch?v=Oft_Upvz8Gg&feature=plcp

AFAIK that's the only Finnish EO parish outside of Finland and it's primary language is Swedish. AFAIK the Finnish church provides at least some of their clergy and Finnish bishops make visits there but it's not part of the Finnish church but a regular part of local EP's diocese. IMO that's how Orthodox diaspora should work: accept clergy from your homecountry but don't bring your church with you if there is already an Orthodox church where you live.
« Last Edit: October 04, 2012, 06:25:56 AM by Alpo »
I just need to find out how to say it in Slavonic!

Offline Gorazd

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,470
 • Faith: 7 Councils
 • Jurisdiction: First without Equals
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #170 on: October 04, 2012, 07:39:32 AM »
The Finnish parish in Stockholm doesnt really "work", since the Greek metropolitan prevents the installation of a permanent priest. The one suggested by Archbishop Leo of Finland was a Finland-Swedish priest, who would have used mostly Swedish. The Greek hierarchy told Finland to send a "real Finn". Somehow that didnt work out, so currently there arent weekly liturgies, only about once a month, and the clergy travels over from Finland for that.


Offline Alpo

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,828
 • Why am I still here?
 • Faith: Mongol-Finnic Orthodox
 • Jurisdiction: Priestly Society of St. John Ireland
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #171 on: October 04, 2012, 08:25:44 AM »
The Finnish parish in Stockholm doesnt really "work", since the Greek metropolitan prevents the installation of a permanent priest. The one suggested by Archbishop Leo of Finland was a Finland-Swedish priest, who would have used mostly Swedish. The Greek hierarchy told Finland to send a "real Finn". Somehow that didnt work out, so currently there arent weekly liturgies, only about once a month, and the clergy travels over from Finland for that.

LOL. Are all Greek hierarchs like that? ;D I have no real-life experience about them but it seems that every time someone wrotes on internet something about Greek Orthodoxy it's always incidents like that.
I just need to find out how to say it in Slavonic!

Offline Alpo

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,828
 • Why am I still here?
 • Faith: Mongol-Finnic Orthodox
 • Jurisdiction: Priestly Society of St. John Ireland
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #172 on: October 15, 2012, 04:35:01 PM »
I'd like to ask all people here who live in Scandinavia whether you have noticed any interest in pre-Schism Scandinavian Orthodoxy in your countries? Does your parishes revere Scandinavian Saints? Is there any interest in Western rite?
I just need to find out how to say it in Slavonic!

Offline Ansgar

 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,060
 • Keep your mind in hell and do not despair
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #173 on: October 15, 2012, 04:52:30 PM »
I'd like to ask all people here who live in Scandinavia whether you have noticed any interest in pre-Schism Scandinavian Orthodoxy in your countries? Does your parishes revere Scandinavian Saints? Is there any interest in Western rite?
My priest wrote an article about Christianity in Denmark before the Schism. He was criticised by a church historian who seemed to have a rather strange understanding of ecclesiastic unity.
I know that Saint Olav is very popular in Norway and Saint Anna in Sweden. I don't think many people in Denmark know about Saint Ansgar (the only orthodox saint who can be associated with Denmark) and Orthodoxy is still rather unknown.

I know that a small group of lutherans are using high liturgical rites and vestments. Maybe one day, if they get tired of the lutheran church, they will discover Orthodoxy.
Do not be cast down over the struggle - the Lord loves a brave warrior. The Lord loves the soul that is valiant.

-St Silouan the athonite

Offline Gorazd

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,470
 • Faith: 7 Councils
 • Jurisdiction: First without Equals
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #174 on: October 15, 2012, 06:11:03 PM »
I'd like to ask all people here who live in Scandinavia whether you have noticed any interest in pre-Schism Scandinavian Orthodoxy in your countries? Does your parishes revere Scandinavian Saints? Is there any interest in Western rite?

I have not noticed any of this on visiting Sweden. Examples for an indigenous Scandinavian Orthodoxy seem to be rather Finland and Neiden.

Offline Alpo

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,828
 • Why am I still here?
 • Faith: Mongol-Finnic Orthodox
 • Jurisdiction: Priestly Society of St. John Ireland
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #175 on: October 16, 2012, 03:02:12 AM »
I'd like to ask all people here who live in Scandinavia whether you have noticed any interest in pre-Schism Scandinavian Orthodoxy in your countries? Does your parishes revere Scandinavian Saints? Is there any interest in Western rite?

I have not noticed any of this on visiting Sweden. Examples for an indigenous Scandinavian Orthodoxy seem to be rather Finland and Neiden.

In Finland Orthodoxy has grew out of Karelia only during recent decades and mostly because of massive evacuation of Karelians from those areas which were annexed to Soviet Union after wars. Still, even today some seem to deem is just a Karelian phenomenon and it seems that our church has no interest in changing it. Finnish Synaxarium contains some Scandinavian Saints but I don't think they are on the calendar.
I just need to find out how to say it in Slavonic!

Offline celticfan1888

 • Production Operator - Chemtrusion
 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,026
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #176 on: October 16, 2012, 08:55:45 AM »
Does your parishes revere Scandinavian Saints? Is there any interest in Western rite?

The parish in Bergen, dear God, yes. To both.

The parish is Russian though, so I doubt there will be Western Rite anytime soon (and all parishes in the country I know of are either Russian or Greek).
Forgive my sins.

Offline Orthodox11

 • Archon
 • ********
 • Posts: 2,994
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #177 on: October 16, 2012, 09:10:16 AM »
The parish in Bergen, dear God, yes. To both.

The parish is Russian though, so I doubt there will be Western Rite anytime soon (and all parishes in the country I know of are either Russian or Greek).

Orthodoxy in Norway is so small, with so few priests, so little oversight over parishes (most don't have weekly Liturgies - it's mostly lay reader services), very little good material available in translation, that setting up Western Rite parishes would be a total disaster.
« Last Edit: October 16, 2012, 09:17:13 AM by Orthodox11 »

Offline celticfan1888

 • Production Operator - Chemtrusion
 • Archon
 • ********
 • Posts: 3,026
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #178 on: October 16, 2012, 09:19:31 AM »
The parish in Bergen, dear God, yes. To both.

The parish is Russian though, so I doubt there will be Western Rite anytime soon (and all parishes in the country I know of are either Russian or Greek).

Orthodoxy in Norway is so small, with so few priests, so little oversight over parishes (most don't have weekly Liturgies - it's mostly lay reader services), very little good material available in translation, that setting up Western Rite parishes would be a total disaster.

Agreed. To my sadness.
« Last Edit: October 16, 2012, 09:19:54 AM by celticfan1888 »
Forgive my sins.

Offline Alpo

 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,828
 • Why am I still here?
 • Faith: Mongol-Finnic Orthodox
 • Jurisdiction: Priestly Society of St. John Ireland
Re: Scandinavian Orthodoxy
« Reply #179 on: October 16, 2012, 09:49:38 AM »
The parish in Bergen, dear God, yes. To both.

The parish is Russian though, so I doubt there will be Western Rite anytime soon (and all parishes in the country I know of are either Russian or Greek).

Orthodoxy in Norway is so small, with so few priests, so little oversight over parishes (most don't have weekly Liturgies - it's mostly lay reader services), very little good material available in translation, that setting up Western Rite parishes would be a total disaster.

I don't mean to advocate anything but if there is an area without fully functioning Orthodox parish or without local Orthodox priest who actually live in the midst of his parishioners why would it be a total disaster if some priest wanted to set up a WR parish in that kind of area?
I just need to find out how to say it in Slavonic!