Author Topic: Narodowy Spis Powszechny. Białorusini wykreśleni  (Read 832 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mike

  • A sexual pervert with limited English reading comprehension
  • Protostrator
  • ***************
  • Posts: 24,872
  • Polish Laser Jesus shooting down schismatics
  • Faith: Christian
  • Jurisdiction: Diocese of Białystok and Gdańsk
Narodowy Spis Powszechny. Białorusini wykreśleni
« on: June 24, 2011, 06:18:19 PM »
Tu jest Polska, wszyscy jesteśmy Polakami - usłyszała od rachmistrza spisowego jedna z podlaskich Białorusinek. Przedstawiciele tej liczącej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób mniejszości narodowej potwierdzają, że takie sytuacje nie należą do rzadkości...
« Last Edit: June 24, 2011, 06:18:37 PM by Michał Kalina »
Hyperdox Herman, Eastern Orthodox Christian News - fb, Eastern Orthodox Christian News - tt

Quis custodiet ipsos custodes? Who can watch the watchmen?
"No one is paying attention to your post reports"
Why do posters that claim to have me blocked keep sending me pms and responding to my posts? That makes no sense.