Author Topic: Narodowy Spis Powszechny. Białorusini wykreśleni  (Read 393 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mike

  • The Jerk
  • Stratopedarches
  • **************
  • Posts: 22,078
  • Scarecrow is watching you
  • Faith: Christian
  • Jurisdiction: Makurian Orthodox
Narodowy Spis Powszechny. Białorusini wykreśleni
« on: June 24, 2011, 06:18:19 PM »
Tu jest Polska, wszyscy jesteśmy Polakami - usłyszała od rachmistrza spisowego jedna z podlaskich Białorusinek. Przedstawiciele tej liczącej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób mniejszości narodowej potwierdzają, że takie sytuacje nie należą do rzadkości...
« Last Edit: June 24, 2011, 06:18:37 PM by Michał Kalina »