Author Topic: Narodowy Spis Powszechny. Białorusini wykreśleni  (Read 582 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mike

  • Pink Mafia
  • Protostrator
  • ***************
  • Posts: 24,229
  • Pray for Christians in Radom!
  • Faith: Christian
  • Jurisdiction: Diocese of Białystok and Gdańsk
Narodowy Spis Powszechny. Białorusini wykreśleni
« on: June 24, 2011, 06:18:19 PM »
Tu jest Polska, wszyscy jesteśmy Polakami - usłyszała od rachmistrza spisowego jedna z podlaskich Białorusinek. Przedstawiciele tej liczącej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób mniejszości narodowej potwierdzają, że takie sytuacje nie należą do rzadkości...
« Last Edit: June 24, 2011, 06:18:37 PM by Michał Kalina »
Hyperdox Herman, Eastern Orthodox Christian News - fb, Eastern Orthodox Christian News - tt

Quis custodiet ipsos custodes? Who can watch the watchmen?
"No one is paying attention to your post reports"