Author Topic: Հայերէն Խոսողները...  (Read 10377 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Gisasargavak

 • Member
 • ***
 • Posts: 137
 • Առէ'ք, Կերէ'ք այս է մարմին իմ:
Հայերէն Խոսողները...
« on: June 30, 2010, 09:05:47 PM »
Ո՞վ Հայերէն կը կարդայ այստեղ: Ըսէ'ք, հաճիս:  :)

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #1 on: June 30, 2010, 09:12:35 PM »
Ո՞վ Հայերէն կը կարդայ այստեղ: Ըսէ'ք, հաճիս:  :)

Hayeren gu gartam, payts Hayeren "fonts" ch'ooneem.     

Offline Gisasargavak

 • Member
 • ***
 • Posts: 137
 • Առէ'ք, Կերէ'ք այս է մարմին իմ:
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #2 on: June 30, 2010, 09:19:10 PM »
Շատ դիւրին է ընելու համար: Հետեւեալ կայք էջին գնա'

http://www.armtown.com/writearmenian.php

Ատկէ հետոյ բացատրութիւնները հետեւի'ր եւ Հայերէն ֆոնձ պիտի ունենաս: Հաջող:  :)
« Last Edit: June 30, 2010, 09:21:45 PM by Gisasargavak »

Offline ialmisry

 • There's nothing John of Damascus can't answer
 • Strategos
 • ******************
 • Posts: 41,589
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #3 on: June 30, 2010, 09:36:56 PM »
Armenian. Cool.
Question a friend, perhaps he did not do it; but if he did anything so that he may do it no more.
A hasty quarrel kindles fire,
and urgent strife sheds blood.
If you blow on a spark, it will glow;
if you spit on it, it will be put out;
                           and both come out of your mouth

Offline stashko

 • Protokentarchos
 • *********
 • Posts: 4,994
 • Wonderworking Sitka Icon
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #4 on: July 01, 2010, 01:27:30 AM »
Is Armenian Read Left to right or Right to left...... ??? ;D
ГОСПОДЕ ГОСПОДЕ ,ПОГЛЕДАЈ СА НЕБА ,ДОЂИ И ПОСЕТИ ТВОЈ ВИНОГРАД ТВОЈА ДЕСНИЦА ПОСАДИЛА АМИН АМИН.

Offline Entscheidungsproblem

 • Formerly Friul & Nebelpfade
 • Protokentarchos
 • *********
 • Posts: 4,492
  • Amsterdam Declaration 2002
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #5 on: July 01, 2010, 01:30:32 AM »
Is Armenian Read Left to right or Right to left...... ??? ;D

Left to right.
As a result of a thousand million years of evolution, the universe is becoming conscious of itself, able to understand something of its past history and its possible future.
-- Sir Julian Sorell Huxley FRS

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #6 on: July 01, 2010, 02:43:49 AM »
Շատ դիւրին է ընելու համար: Հետեւեալ կայք էջին գնա'

http://www.armtown.com/writearmenian.php

Ատկէ հետոյ բացատրութիւնները հետեւի'ր եւ Հայերէն ֆոնձ պիտի ունենաս: Հաջող:  :)

Shnorhagal em, payts Windows XP-een hamar eh.  Yes Windows ch'ooneem.  Safari ooneem, vorovhedev MacIntosh ooneem.


Does anyone know how to get fonts like that for Safari?  I have a MacBook.

Offline Entscheidungsproblem

 • Formerly Friul & Nebelpfade
 • Protokentarchos
 • *********
 • Posts: 4,492
  • Amsterdam Declaration 2002
As a result of a thousand million years of evolution, the universe is becoming conscious of itself, able to understand something of its past history and its possible future.
-- Sir Julian Sorell Huxley FRS

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #8 on: July 01, 2010, 03:50:32 AM »
You're amazing!   :)

Offline Entscheidungsproblem

 • Formerly Friul & Nebelpfade
 • Protokentarchos
 • *********
 • Posts: 4,492
  • Amsterdam Declaration 2002
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #9 on: July 01, 2010, 04:06:56 AM »
You're amazing!   :)

:laugh:  I try my best.
As a result of a thousand million years of evolution, the universe is becoming conscious of itself, able to understand something of its past history and its possible future.
-- Sir Julian Sorell Huxley FRS

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #10 on: July 01, 2010, 11:59:31 AM »
Հայերէն կը գրեմ։

This is so cool.  I never thought I could do this.
« Last Edit: July 01, 2010, 12:00:01 PM by Salpy »

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #11 on: July 05, 2010, 12:49:15 PM »
Հիլարի ՔլինԹոնը Հայաստան էր երէկը։

http://www.youtube.com/watch?v=1tpu2sRQ5F4

Offline GabrieltheCelt

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 7,220
 • Son of a Preacher Man
 • Faith: Eastern Orthodox OCA
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #12 on: July 05, 2010, 01:02:49 PM »
Հիլարի ՔլինԹոնը Հայաստան էր երէկը։

http://www.youtube.com/watch?v=1tpu2sRQ5F4

What is this video about?  What is the anchorwoman saying?
"The Scots-Irish; Brewed in Scotland, bottled in Ireland, uncorked in America."  ~Scots-Irish saying

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #13 on: July 05, 2010, 01:13:46 PM »
It's about Secretary Clinton visiting the Genocide Memorial in Armenia during her visit there yesterday.

Offline Gisasargavak

 • Member
 • ***
 • Posts: 137
 • Առէ'ք, Կերէ'ք այս է մարմին իմ:
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #14 on: July 06, 2010, 12:42:33 AM »
Հիլարի ՔլինԹոնը Հայաստան էր երէկը։

http://www.youtube.com/watch?v=1tpu2sRQ5F4

Շնորհակալութիւն link-ին համար:

Ամոթ է իրեն համար: Քիչ մը ամիսներէ առաջ, ցեղասբանութիւն չկար իրեն համար, բայց հիմա կայ: Քլինթոնը backbone չունի:
« Last Edit: July 06, 2010, 12:44:14 AM by Gisasargavak »

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #15 on: July 06, 2010, 01:00:00 AM »
Այո, կեղծաւոր է։  Ամոթ է։

Offline vasnTearn

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 192
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #16 on: July 07, 2010, 02:56:48 PM »
Որչափ լաւ է, որ այս հայերէն թեման բացած էք հոս։ Շնորհակալութիւն։

Offline Gisasargavak

 • Member
 • ***
 • Posts: 137
 • Առէ'ք, Կերէ'ք այս է մարմին իմ:
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #17 on: July 07, 2010, 03:35:32 PM »
Որչափ լաւ է, որ այս հայերէն թեման բացած էք հոս։ Շնորհակալութիւն։

Անշուշտ, վասնՏեառն: Հայերնիս համար շատ կարեւոր է որ հայերէն կը խոսինք եւ կը գրենք: Հենց հիմա հայ երիտասարդութիւնը հայերէն չեն գիտեր, եւ իմ կարծիքով Ամերիկահայոց լեզուն պիտի մեռնի այս հետեւեալ սերունդին :

Offline GabrieltheCelt

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 7,220
 • Son of a Preacher Man
 • Faith: Eastern Orthodox OCA
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #18 on: July 09, 2010, 12:00:01 PM »
It's about Secretary Clinton visiting the Genocide Memorial in Armenia during her visit there yesterday.

 That's what I thought it was about.  Say, shouldn't this be in the Politics section now?
"The Scots-Irish; Brewed in Scotland, bottled in Ireland, uncorked in America."  ~Scots-Irish saying

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #19 on: July 09, 2010, 12:13:25 PM »
No.  If it's a foreign language discussion, it stays here.  If it were moved to politics, it would have to be in English.

Offline Father Peter

 • Section Moderator
 • Archon
 • *****
 • Posts: 3,221
  • Coptic Orthodox Church - Patriarchal Diocese
 • Faith: Coptic Orthodox
 • Jurisdiction: Patriarchal Diocese
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #20 on: July 09, 2010, 12:20:53 PM »
Ես ցանկանում եմ սովորել հայերեն

What does this say?
My ministry and blog - http://www.stgeorgeministry.com

The poster formerly known as peterfarrington

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #21 on: July 09, 2010, 12:24:08 PM »
It's Eastern Armenian, but I think it says "I want to learn Armenian."

Offline Father Peter

 • Section Moderator
 • Archon
 • *****
 • Posts: 3,221
  • Coptic Orthodox Church - Patriarchal Diocese
 • Faith: Coptic Orthodox
 • Jurisdiction: Patriarchal Diocese
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #22 on: July 09, 2010, 12:24:43 PM »
I used Google translate.

My ministry and blog - http://www.stgeorgeministry.com

The poster formerly known as peterfarrington

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #23 on: July 09, 2010, 04:51:38 PM »
I've decided for ease of reference to link a basic chart of the Armenian alphabet, for those who are curious about our alphabet, but who don't want to take full fledged lessons:

http://www.tacentral.com/language/alpha.asp

It gives the Eastern Armenian pronunciation.

A few additional comments about things in the chart that may not be clear:

The letters "ու" together make the "oo" sound, like in "moon."  An example is մուկ, which means "mouse."  It's pronounced "mook."

As indicated in the chart, there are a couple of letters that are pronounced a little differently, depending on whether they appear at the beginning of a word, or in the middle.

Ե is "ye" at the beginning of a word, but "e" in the middle.  Ո is "vo" at the beginning of a word, but "o" in the middle.
Those who want to take actual lessons in the language can look into that here:

http://www.orthodoxchristianity.net/forum/index.php/topic,28618.msg451864.html#new
« Last Edit: July 09, 2010, 07:14:56 PM by Salpy »

Offline Gisasargavak

 • Member
 • ***
 • Posts: 137
 • Առէ'ք, Կերէ'ք այս է մարմին իմ:
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #24 on: July 09, 2010, 07:18:46 PM »
Also, իւ is equivalent to the French u (sort of like the eau in beautiful), while յու is equivalent to "you". They both represent the same thing however:

գիտութիւն vs. գիտություն

It's the same word.

The former is Mashots Orthodography (W. Armenian and E. Armenian spoken in Iran), while the latter is Rreformed Orthography (Armenian spoken in the former USSR).

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #25 on: July 09, 2010, 07:31:56 PM »
Thank you!  I forgot about իւ.  Yeah, it's kind of like a French "u."  I usually just transliterate it as "ioo" or "yoo."  It's interesting how in Armenia they've made it "յու."  I guess that's more of a phonetic spelling.
« Last Edit: July 10, 2010, 01:43:40 AM by Salpy »

Offline GabrieltheCelt

 • Taxiarches
 • **********
 • Posts: 7,220
 • Son of a Preacher Man
 • Faith: Eastern Orthodox OCA
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #26 on: July 10, 2010, 03:38:18 AM »
No.  If it's a foreign language discussion, it stays here.  If it were moved to politics, it would have to be in English.

 Thanks for the clarification.  :)  One more question, if I may?  What does Secretary Clinton's visit to the Genocide Memorial in Armenia have to do with the Armenian language (other than the video is in the Armenian language)?  I mean, if one were to comment on the visit, whether or not we did so in Armenian, English or Swahili, it would appear that board policy would be violated.  It certainly doesn't appear that the video has anything to do with the Armenian language, IMO.  ??? :-\ 
"The Scots-Irish; Brewed in Scotland, bottled in Ireland, uncorked in America."  ~Scots-Irish saying

Offline Gisasargavak

 • Member
 • ***
 • Posts: 137
 • Առէ'ք, Կերէ'ք այս է մարմին իմ:
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #27 on: July 10, 2010, 05:24:38 AM »
It's not a discussion ABOUT Armenian, it's a discussion IN Armenian.

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #28 on: July 10, 2010, 10:58:59 AM »
No.  If it's a foreign language discussion, it stays here.  If it were moved to politics, it would have to be in English.

 Thanks for the clarification.  :)  One more question, if I may?  What does Secretary Clinton's visit to the Genocide Memorial in Armenia have to do with the Armenian language (other than the video is in the Armenian language)?  I mean, if one were to comment on the visit, whether or not we did so in Armenian, English or Swahili, it would appear that board policy would be violated.  It certainly doesn't appear that the video has anything to do with the Armenian language, IMO.  ??? :-\  

It was a conversation starter, and it was more news than politics.  Every important person who visits Armenia goes to the Genocide Memorial, and Secretary Clinton was the latest one.  We've posted in the past in other sections about dignitaries visiting that place.  It's never been considered politics.  

The Genocide Memorial has great significance to the Armenians because it commemorates the 1.5 million who were killed by the Turks during the Genocide.  Visiting the memorial is one of the ways of showing respect and it is partly how Armenians mourn for them.  The Genocide was an ultimate act of religious persecution against an Orthodox people.  Discussion of such things has always been outside what is considered politics.  
« Last Edit: July 10, 2010, 11:16:06 AM by Salpy »

Offline FrChris

 • The Rodney Dangerfield of OC.net
 • Site Supporter
 • Taxiarches
 • *****
 • Posts: 7,253
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #29 on: July 10, 2010, 12:29:39 PM »
No.  If it's a foreign language discussion, it stays here.  If it were moved to politics, it would have to be in English.

  (other than the video is in the Armenian language)? 

Thank you for answering your own question.
"As the sparrow flees from a hawk, so the man seeking humility flees from an argument". St John Climacus

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #30 on: July 24, 2010, 04:27:41 PM »
Անցեալ շաբաթ, ընկերուհիս երազ տեսաւ։  Սուրբ Շուշանիկ տեսաւ եւ Սուրբը ըսաւ անոր, «Իմ վարքս պատմէ։»

Ասիկա իր վարքն է

http://rbedrosian.com/smam.html

Սուրբ Շուշանիկ բարեխօսէ մեզի համար։


Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #31 on: July 28, 2010, 08:58:17 PM »

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #32 on: September 19, 2011, 10:11:11 PM »
Այսօր տօն է Սուրբ Սիմէոն Սիւնակեացին։

Quote
Սուրբ Սիմեոն Սյունակյացը

    Ս. Սիմեոն Սյունակյացը ծնվել է 390 թ. Կիլիկիայում: Փոքր հասակում եղել է հովիվ: Երբ մի օր եկեղեցի է մտնում և չհասկանալով օրվա ընթերցված Ավետարանի իմաստը, դիմում է իր կողքին կանգնած ծերունուն: Ծերունին բացատրում է ընթերցվածի իմաստը` ասելով, որ այն ժուժկալ լինելու մասին է, որպեսզի մարդը ճգնության, զրկանքների, ծոմապահության և սակավապետության ճանապարհովով երկնքի արքայությանն արժանանա: Այս խոսքերի վրա խորհելով՝ Սիմեոնը Սիրիայի Հաթա նահանգն է անցնում, ուր 3 տարի մի վանքում առանձնանալուց հետո, Աստծուց քարոզելու և բժշկելու շնորհ է ստանում: Տեսնելով, որ այցելուներն ու հիվանդներն իրեն շատ են նեղում, սկզբում մի խոր փոս է փորում, որտեղից միայն գլուխն էր երևում՝ քարոզելու համար, ապա 60 կանգուն բարձրությամբ սյան վրա է բարձրանում: Գլխի վերև որևէ ծածկ չունենալով` կանգնած կամ ծնկած էր անցկացնում իր օրն` իբրև սնունդ միայն շաբաթը մեկ անգամ Ս. Հաղորդություն ստանալով: Նա սյան վրայից տարիներ շարունակ քարոզում էր և իր աղոթքներով բժշկում բազմաթիվ հիվանդների:
    Հայ Առաքելական Եկեղեցին ս. Մամասի, ս. Փիլիկտիմոնի և ս. Սիմեոն Սյունակյացի հիշատակը տոնում է Խաչվերացի տոնի 2-րդ կիրակիին հաջորդող երկուշաբթի օրը:


http://www.lusamut.net/level2_.php?id=56&id_2=629&cat_=8&s=28

Offline Gisasargavak

 • Member
 • ***
 • Posts: 137
 • Առէ'ք, Կերէ'ք այս է մարմին իմ:
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #33 on: September 20, 2011, 12:08:29 AM »
Սքանչելի էր, շնորհակալութիւն Սալփի ջան:

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #34 on: September 20, 2011, 09:37:47 PM »
Անցեալ շաբաթ, ընկերուհիս երազ տեսաւ։  Սուրբ Շուշանիկ տեսաւ եւ Սուրբը ըսաւ անոր, «Իմ վարքս պատմէ։»

Ասիկա իր վարքն է

http://rbedrosian.com/smam.html

Սուրբ Շուշանիկ բարեխօսէ մեզի համար։
Այսօր Սուրբ Շուշանիկին տոնն է։

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #35 on: November 30, 2014, 08:12:54 PM »
Նոր ինթերնեթ սայթ կայ Սուրբ Նարեկացիին մասին։

http://narekatsi.agnian.com/hy

Offline Pano

 • Newbie
 • *
 • Posts: 17
 • Faith: Eastern Orthodox
 • Jurisdiction: Ecumenical Patriarchate
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #36 on: June 27, 2018, 03:44:03 PM »
Բարև ձեզ: Անունս Փանայոթ է: Թուրքիացի եմ, աս որ աւելի է Թուրք եմ: Քրիստօնեայ եղայ անցեալ Նոյեմբեր Յոյնական Ուղղափառ Եկեղեցիին մը մէջ: Սկսայ Հայերէն սորվիլ երբ 12 տարեկան էի և տակաւին քէջ մը կը սորվիմ: Ձեզի չեմ կրնար պատմել ինչքան «Ձեր Մայրենի Լեզուն Ոսկեղէն» (աս է տղական գիրքերէն մէկը որ կը կարդուի Վարժարաններուն Հայոց մէջ :) ) կը սիրեմ: Շատ ուրախ եմ, որ կա մարդիկ որ Հայերէն կը խօսին: Կը սպասեմ ձեր խօսքները: :)

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #37 on: July 02, 2018, 11:59:42 PM »
Բարի եկաք Փանո։  Ուրախ եմ որ Քրիստօնեայ ես։   :)

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #38 on: July 03, 2018, 12:09:56 AM »
քանի՞ լեզու գիտես։

Offline Orthodox_Slav

 • A sinful servant of God.
 • OC.net guru
 • *******
 • Posts: 1,102
 • 1539: Seal of Ivan IV
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Moscow Patriarchate
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #39 on: July 03, 2018, 12:12:27 AM »
(Talks in Armenian)
"Two Romes fell, a third stands, and there will not be a fourth one."-Philotheus of Pskov

Christ is risen from the dead,
Trampling down death by death,
And upon those in the tombs
Bestowing life!- Paschal troparion

Offline Pano

 • Newbie
 • *
 • Posts: 17
 • Faith: Eastern Orthodox
 • Jurisdiction: Ecumenical Patriarchate
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #40 on: July 03, 2018, 01:21:00 PM »
քանի՞ լեզու գիտես։

Տեսնենք… Թրքերէն է մայրենի լեզուս: Անգլարէն լաւ գիտեմ: Ֆրանսարէն ինքս կը սորվիմ: Հայերէնի մասին՝ անշոյշտ կը խօսիմ աւելի աղուոր Թուրքի մը համար: :) Ըսել կ'ուզեմ արտասանութիւնս իրապէս իրաւ շատ լաւ է: Ուղղագրութիւնս ալ աւելի շատ է Հայէ մը :/ որովհետև կան շատ բառեր "է/ե" "ո/օ" "չ/ջ"-ի հետ և այլը, Հայք չեն շատ հոգ ըներ ուղղագրութիւնը:

Չեմ գիտեր եթէ կը հասկնամ շատ երբ կը լսեմ Հաերէն որովհետև չկան շատ Հայեր բայց երբ մէկը կա կը խօսիմ շատ լաւ: :) Կարծեմ խօսիլս աւելի մեծ է լսելէս որովհէտև շատ կը խօսիմ ինքս:

Իսկ դուք գիտէք քանի՞ լեզու Սալփի:
« Last Edit: July 03, 2018, 01:21:33 PM by Pano »

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #41 on: July 12, 2018, 11:17:01 PM »
Քրիստօնեայ եղայ անցեալ Նոյեմբեր Յոյնական Ուղղափառ Եկեղեցիին մը մէջ:

Յուներէն գիտե՞ս։

Ես միայն Անգլերէն եւ Հայերէն գիտեմ։  Անգլերէն աւէլե լաւ գիտեմ։

Քիչ մը Սպաներէն գիտեմ, որովհետեւ Քալիֆորնիա կ՛ապրիմ։  :)


Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,462
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #42 on: July 12, 2018, 11:26:53 PM »
(Talks in Armenian)

If you speak any Armenian, post it here.  If you don't, then learn a few words, throw them together, and hope they make a sentence.  :-) 

The important thing is to try.  My Armenian is not that good, but I try.

The other day, I was at the store and I came across one of my mom's friends.  She began talking to me in rapid-fire Armenian, not a word of English.  I really had to focus to keep up, and sometimes I didn't quite understand her.  She asked a lot of questions about how my parents were doing. I did my best to answer her, but at one point the look on her face told me that one of my answers didn't quite match one of her questions.   :P  Oh well, at least I tried. 

Now I know Pano and I are not the only Armenian speakers here.  The others need to join in.   8)

Offline Pano

 • Newbie
 • *
 • Posts: 17
 • Faith: Eastern Orthodox
 • Jurisdiction: Ecumenical Patriarchate
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #43 on: July 13, 2018, 06:05:00 PM »
Քրիստօնեայ եղայ անցեալ Նոյեմբեր Յոյնական Ուղղափառ Եկեղեցիին մը մէջ:

Յուներէն գիտե՞ս։

Ես միայն Անգլերէն եւ Հայերէն գիտեմ։  Անգլերէն աւէլե լաւ գիտեմ։

Քիչ մը Սպաներէն գիտեմ, որովհետեւ Քալիֆորնիա կ՛ապրիմ։  :)

Ոչ չեմ գիտեր Յունարէն: Կը հասկնամ քիչ մը բառ և Սուրբ Պատարակացի բառեր բայց չէ իրենք բոլորը:

Ի՜նչ աղուոր: Փասատինայի մէջ կ'ապրի՞ք: Գիտեմ որ շատ Հայք կ'ապրին հոն: Այն ատեն կրնաք փրաքթիսել ձեր Հայերէն: Ապրեցի Քալիֆորնիայ երկու տարուան արաջ համալսարանիս համար (էքսչէյնճ): Քլերմօնթի մէջ: Շատ քաղցր տեղ էր: Քալիֆորնիային բոլորն ալ շատ սիրուն տեղ է:  :)
« Last Edit: July 13, 2018, 06:07:07 PM by Pano »

Offline LivenotoneviL

 • Done
 • OC.net guru
 • *******
 • Posts: 1,607
 • Intercede for my wretched soul, Saint Alban.
 • Faith: Outside the Church
 • Jurisdiction: Lost for now.
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #44 on: July 13, 2018, 07:25:02 PM »
I have no idea what this says, but this alphabet is awesome.
I'm done.