Author Topic: Հայերէն Խոսողները...  (Read 10472 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Pano

 • Newbie
 • *
 • Posts: 17
 • Faith: Eastern Orthodox
 • Jurisdiction: Ecumenical Patriarchate
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #45 on: July 13, 2018, 08:23:08 PM »
I have no idea what this says, but this alphabet is awesome.

---English below---

Այո կը գիտեմ: Աս էր պատճառը որուն համար սկսայ սորվիլ այս լեզուն (նաև իր արտասանութիւնը :)):

Կը խօսէինք տեղները ուր կ'ապրինք և լեզուներուն որը գիտենք:

---English below---

I know, that's why I started learning this language (plus the pronunciation :)).

We were talking about where we live and the languages we know.

Offline Sethrak

 • OC.net guru
 • *******
 • Posts: 1,935
 • Faith: Armenian Orthodox
 • Jurisdiction: Etchmiadzin, Armenia
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #46 on: July 13, 2018, 08:26:36 PM »
Inch ga chiga'

Offline Sethrak

 • OC.net guru
 • *******
 • Posts: 1,935
 • Faith: Armenian Orthodox
 • Jurisdiction: Etchmiadzin, Armenia
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #47 on: July 13, 2018, 08:28:37 PM »
« Last Edit: July 13, 2018, 08:39:33 PM by Sethrak »

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,468
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #48 on: July 13, 2018, 10:31:58 PM »
Inch ga chiga'

չորեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեկ     ;D

Offline Salpy

 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 14,468
 • Holy Martyrs of the Armenian Genocide pray for us!
Re: Հայերէն Խոսողները...
« Reply #49 on: July 13, 2018, 10:35:21 PM »
Քրիստօնեայ եղայ անցեալ Նոյեմբեր Յոյնական Ուղղափառ Եկեղեցիին մը մէջ:

Յուներէն գիտե՞ս։

Ես միայն Անգլերէն եւ Հայերէն գիտեմ։  Անգլերէն աւէլե լաւ գիտեմ։

Քիչ մը Սպաներէն գիտեմ, որովհետեւ Քալիֆորնիա կ՛ապրիմ։  :)

Ոչ չեմ գիտեր Յունարէն: Կը հասկնամ քիչ մը բառ և Սուրբ Պատարակացի բառեր բայց չէ իրենք բոլորը:

Ի՜նչ աղուոր: Փասատինայի մէջ կ'ապրի՞ք: Գիտեմ որ շատ Հայք կ'ապրին հոն: Այն ատեն կրնաք փրաքթիսել ձեր Հայերէն: Ապրեցի Քալիֆորնիայ երկու տարուան արաջ համալսարանիս համար (էքսչէյնճ): Քլերմօնթի մէջ: Շատ քաղցր տեղ էր: Քալիֆորնիային բոլորն ալ շատ սիրուն տեղ է:  :)

Լոս Անճելես կ՛ապրիմ, բայց ոչ Փասատինայ։