OrthodoxChristianity.net

Moderated Forums => Faith Issues => Topic started by: augustin717 on March 06, 2012, 06:48:49 PM

Title: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 06:48:49 PM
I'll translate some from the book "Raspunsuri Duhovnicesti":
72. Părinte, poţi să botezi dacă nu eşti curată?
-Nu! O femeie dacă botează la vremea ei de necurăţie, copilul botezat de ea va avea un miros greu toată viaţa şi casa în care stă el va avea un miros greu, oricât ar aerisi sau ar da parfumuri tot greu va mirosi. De fapt femeia necurată nici nu are ce căuta în Biserică pentru că la carte scrie: „De va intra în biserică, femeia în cele 8 zile de necurăţie sau 40 de zile de lehuzie să se spele biserica şi să se cheme arhiereul şi să se sfinţească din nou”. Aţi văzut ce mare păcat este, vă daţi seama dumneavoastră câte biserici mai sunt curate?

"Father can one baptize when unclean?"
"No! An unclean woman, if she has her child baptized when still unclean, the baptized child will have a heavy odor his whole life  and the house in which he lives will have a heavy odor, no matter how much one will air it or how much they will spray it, it will still stink. In fact, an unclean woman has no business in church, at all for the book says <<If  a woman enters the church during the 8 days of her uncleanliness or 40 days after child-birth, let the church be washed and and let the bishop be called to re-consecrate it.>> So, do you see what a great sin it is, do you realize how many churches are no longer clean/pure?"
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 06:57:33 PM
Some more for our lenten journey:
403. Sânge
Părinte, se donează sânge?
-Da, acela da, pentru că se reface şi fără să primeşti plată în schimb. Când primeşti sânge trebuie să ai grijă de la cine este, să fie creştin botezat, să nu te trezeşti după aceea cu obiceiuri noi şi să nu ştii de unde vin.
"Blood"
"Father is blood to be donated?"
"Yes, that one yes, because it's renewable but not for money. When you receive blood you must be cautious from whom you're receiving it, only from a baptized Christian lest you end up with new habits, and you don't know where they come from."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 07:06:17 PM
387/395. Sectele-ereticii
389. Părinte, ne vin pe la uşi tot felul de oameni, care vor să ne vorbească despre Dumnezeu, să ne dea cărţi gratis, ce să facem?
-Să-i luaţi la bătaie, să-i ruşinaţi, nu primiţi cărţi de la ei, nu-i primiţi în casă şi dacă v-au dat cărţi, le ardeţi. Sunt nişte ticăloşi, primesc bani grei ca să facă asta, puteţi să-i bateţi, vă dau binecuvântare pentru asta. Să plece în ţara lor cu învăţătura lor cu tot, aici avem preoţi care ne explică Evanghelia şi ne vorbesc despre Dumnezeu, au şcoală şi au primit har la hirotonire. Biblia nu poate fi interpretată de omul obişnuit, că de aia au apărut sectele, fiecare a interpretat după cum îl duce capul şi mai vrea să ducă în eroare şi pe alţii.

"The sects and the heretics"
"Father, all sorts of folks come to our doors that want to speak about God to us, give us free books, what should we do?"
"Beat them, shame them, don't take their books, don't let them in and if they gave you books, burn them. These are scoundrels, they get lots of money to do this, you may beat them, I give you my blessing. Let them go back to their country with their teaching, we've got priests here that explain us the Gospel and talk to us about God, went to school, have received grace at ordination. The Bible cannot be interpreted by an ordinary man, that's why sects appeared, each one interpreted how they saw it and now they want to drag into error others as well."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Cognomen on March 06, 2012, 07:36:05 PM
I'm doubting their authenticity, but I faintly remember reading these same replies in Frederica Mathewes Green's book "My Journey Towards Beating and Shaming the Unclean Heretics."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 07:45:13 PM
They are authentic. The book is published by "Mila Crestina" ("Christian Mercy") printing house with the blessing of IPS Pimen, archbishop of Suceava and Radauti.
Now, I wonder when Conciliar Press is gonna translate this fine book, a sorely needed tool in the evangelizing of American Evangelicals.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 07:51:48 PM
This is the book, if someone wants to buy it :
http://www.librarie.net/carti/56904/Raspunsuri-duhovnicesti-intrebarile-credinciosilor-Parintelui-Arhimandrit-Ilarion-Argatu-editia-doua (http://www.librarie.net/carti/56904/Raspunsuri-duhovnicesti-intrebarile-credinciosilor-Parintelui-Arhimandrit-Ilarion-Argatu-editia-doua)
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 08:00:54 PM
319. Organe
Părinte, este voie să se doneze organe?
-Nu, trebuie să le ai pe toate la judecată.
"Father, is it allowed to donate organs?"
"No, you must have them all at the Judgement."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Cognomen on March 06, 2012, 08:02:11 PM
Why would I need my spiritual father's book?  I get my questions answered directly by him.  Of course I don't understand the language he speaks, but his wisdom transcends these boundaries.

That should be a top seller though!

P.S. Anything on tollhouse #23 in there?
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 08:02:55 PM
317. Părinte, femeia care a făcut avort are voie să intre în biserică?
-Nu, nu are voie. Femeia care a făcut avort, (sic!) este necurată timp de 40 de zile.

"Father, the woman that had an abortion, is she allowed to enter into the church?"
"No, she's not. The woman that had an abortion is unclean for 40 days."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 08:05:31 PM
133. Atenţie părinţi! Să nu bateţi copiii după ora 3 noaptea şi să nu ţipaţi la ei, pentru că intră diavolul în ei din cauza fricii.
"Be careful, parents. Don't beat your children after 3 at night and do not yell at them, or the devil will enter into them because of the fear."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: NicholasMyra on March 06, 2012, 08:06:30 PM
If only HE had written "Orthodoxy and Heterodoxy."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 08:08:35 PM
I  especially love this one:
"Catolicii, (sic!) au păcatul schismei şi al ereziei. Adică în 1054 s-au rupt de Biserică, s-au separat şi n-au mai ascultat de Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, devenind schismatici."
"The Catholics are possessed of the sin of schism. That is, in the year 1054 they separated and no longer obeyed the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, becoming schismatics."
I wonder if Fr. Elpidophoros has heard of this one.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: biro on March 06, 2012, 08:10:36 PM
Oh dear, oh dear. Lent is a time to renew our struggle against the passions- which apparently include bad smells.   :o  :P
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 08:13:19 PM
Evreul nebotezat. Dacă te-ai cununat cu un evreu vei fi judecată la un loc cu el. El este apăsat de două mari păcate: de păcatul uciderii celor 14.000 de prunci şi de sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe care l-au răstignit
"The unbaptized Jew. If you married a Jew you'll be judged with him. Two great sins weigh on him: the sin of slaying the 14.000 children, and the blood of our Savior Jesus Christ whom they crucified."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 08:19:15 PM
96. Părinte, ce părere aveţi despre căsătoriile cu alte naţii?
-Nu e bine, fiecare popor e într-un fel:
Românul e bun, credincios, sentimental şi primitor;
Neamţul e rece şi fără credinţă;
Ungurul e rău şi egoist;
Ţiganul e hoţ şi puturos.

"Father, what do you think about marriage between different ethnicities?
"It's not good, every nation has their own way:
Romanians are good, faithful, sentimental and hospitable;
Germans are cold and faithless;
Hungarians are bad and selfish;
Gypsies are thieves and lazy."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 08:23:39 PM
This is the elder. His body was discovered incorrupt:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ilarion_Argatu (http://ro.wikipedia.org/wiki/Ilarion_Argatu)
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Cavaradossi on March 06, 2012, 08:29:30 PM
319. Organe
Părinte, este voie să se doneze organe?
-Nu, trebuie să le ai pe toate la judecată.
"Father, is it allowed to donate organs?"
"No, you must have them all at the Judgement."

Ahah! I knew that the Appendix had a use! Those who have had an appendectomy shall sadly go to the eternal fire, just as I suspected.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 08:39:40 PM
54.
O doamnă foarte supărată, cu noduli la ambii sâni, a venit la părintele să vadă ce-i spune, pentru că era programată pentru operaţie, nu era prea încrezătoare în ce-i va spune părintele, dar şi-a zis să încerce:
-Părinte, eu am noduli la sân! De ce credeţi că am păţit aceasta? Trebuie să mă operez?
-Aşa păţesc femeile care-şi refuză bărbaţii lor, se întorc cu spatele, se prefac că sunt obosite, că sunt bolnave sau că nu au chef să facă pe plac soţilor.
Femeia s-a ruşinat pentru că-i spusese de faţă cu toată lumea. Aşa proceda părintele în unele situaţii, pentru că era văzător cu duhul şi ştia când sunt în cameră mai multe persoane cu aceeaşi problemă şi din timiditate sau din îndemnul diavolului nu întrebau ca să nu râdă lumea. Prin răspunsul pe care-l da unuia care întreba, se foloseau mai mulţi.

" A lady, very sad, with tumors on both breasts, came to the Father to see what he was going to tell her; as she was scheduled for surgery she wasn't very trusting in what Father was going to tell her, but she thought it was worth a try:
"Father, I have breast tumors . Why do you think this happened to me? Should I get surgery?"
"That's what happens to those women that refuse their husbands, turn their back, pretend they are tired or sick or they just don't feel like pleasing their husbands.'
The lady was ashamed that he said all this within everybody's presence. That's how the elder did in some circumstances because he was a clairvoyant and he knew that there were in the room more persons with the same problem and either out of timidity or out of the devil's counsel they weren't asking for fear of being laughed at by the others. Through an answer given to one, many were edified."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: JamesRottnek on March 06, 2012, 08:39:41 PM
Finally, permission to do something about those blasted Mormons...
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: JamesRottnek on March 06, 2012, 10:56:08 PM
I don't think I could ever venerate this man as a saint.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: biro on March 06, 2012, 11:01:49 PM
96. Părinte, ce părere aveţi despre căsătoriile cu alte naţii?
-Nu e bine, fiecare popor e într-un fel:
Românul e bun, credincios, sentimental şi primitor;
Neamţul e rece şi fără credinţă;
Ungurul e rău şi egoist;
Ţiganul e hoţ şi puturos.

"Father, what do you think about marriage between different ethnicities?
"It's not good, every nation has their own way:
Romanians are good, faithful, sentimental and hospitable;
Germans are cold and faithless;
Hungarians are bad and selfish;
Gypsies are thieves and lazy."


Sweet mother Macree.

 :P

Who likes this guy?  ??? ???
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 06, 2012, 11:31:24 PM
This type of discourse is quite common among the Romanian "elders". Fr. Cleopa himself has said comparable things. And Fr. Iustin Pirvu still has a taste for iron Guard (Fascist) songs ::)
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: biro on March 06, 2012, 11:33:32 PM
Yikes. Lord forgive me for judging, but yikes.  :-[
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Iconodule on March 06, 2012, 11:35:50 PM
Wow. It's kind of awesome, in a twisted way.

BTW, Augustin, have you seen this movie? http://en.wikipedia.org/wiki/Strigoi_%28film%29
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Ionnis on March 06, 2012, 11:41:08 PM
C'mon, Augustin? What is the point of this thread? To make fun of a simple Orthodox priest? May his memory be eternal.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: biro on March 06, 2012, 11:43:00 PM
C'mon, Augustin? What is the point of this thread? To make fun of a simple Orthodox priest? May his memory be eternal.

If nothing else, it may lead us to ask the Lord to help us with these difficulties. There's no human without imperfection.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: William on March 06, 2012, 11:53:18 PM
C'mon, Augustin? What is the point of this thread? To make fun of a simple Orthodox priest? May his memory be eternal.

Agreed.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 07, 2012, 12:23:09 AM
C'mon, Augustin? What is the point of this thread? To make fun of a simple Orthodox priest? May his memory be eternal.
Judging by the amount of formal education he got he wasn't just a "simple priest" He graduated from the Theological Faculty of Cernauti and also went to a couple of other schools.
Plus he was a local celebrity, presented himself as a great exorcist, appeared on TV.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 07, 2012, 12:38:55 AM
This is cute:
"Părinte, este adevărat că aici la Mănăstirea Cernica, este un balaur care stă în lac şi mai iese din când în când la suprafaţă? L-aţi văzut? Este adevărat?
Da, este adevărat. L-am văzut. El există. Îşi are cuibul sub apă în malul lacului dinspre Biserica Sf. Nicolae, chiar sub Sf. Altar. De multe ori când am slujit la Biserica Sf. Nicolae, de sub podea venea un zgomot ciudat, seamănă zgomotul cu un plug care este tras pe pământ uscat, un hârâit, ceva care scrijeleşte pământul, ceva imens care, în timp ce se mişcă, având solzi scrijeleşte pământul. […] Eu l-am văzut, uitându-mă de aici din chilie pe geamul acela, care dă spre lac, plutea pe luciul apei. Este un balaur cu un singur cap, lung ca un şarpe, să aibă vreo 30 de metrii (sic!) şi o circumferinţă de vreo 10 metrii (sic!). Este mare. Este uriaş. De câteva ori a traversat drumul de la poartă şi alte ori drumul de la Mănăstire spre Cimitir."
"Father, is it true that here at the Cernica monastery, there is a dragon living in the lake and from time to time come out? have you seen it? Is it true?"
"Yes, it's true. I've seen it. It exists. Its nest is underwater, at the edge of the lake, close to St. Nicholas' church, right under the Holy Altar. Many times when I served at St. Nicholas' a strange noise would come from under the floor; it was like the sound of a plough scratching dry land, something that scratches the earth, something huge that, having scales, scratches the earth whenever it moves.
I have seen it, watching from my cell, through that window facing the lake, it was floating on the water,. It's a one head dragon, long as a snake, around 30 meters and 10 meters in circumference . It's large. Huge. Several times it crossed the road by the gate and on other times the road from the monastery towards the cemetery."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Joseph Hazen on March 07, 2012, 12:50:26 AM
C'mon, Augustin? What is the point of this thread? To make fun of a simple Orthodox priest? May his memory be eternal.

Judging by his posts, it bothers Augustine that other people actually believe in or practice Orthodoxy.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 07, 2012, 12:53:14 AM
C'mon, Augustin? What is the point of this thread? To make fun of a simple Orthodox priest? May his memory be eternal.

Judging by his posts, it bothers Augustine that other people actually believe in or practice Orthodoxy.
What a cheap shot. Unless you are totally LARP-ing your Orthodoxy is immensely different from the type of Orthodoxy contained within "Spiritual Answers."  Am I right?
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: JamesRottnek on March 07, 2012, 01:50:50 AM
96. Părinte, ce părere aveţi despre căsătoriile cu alte naţii?
-Nu e bine, fiecare popor e într-un fel:
Românul e bun, credincios, sentimental şi primitor;
Neamţul e rece şi fără credinţă;
Ungurul e rău şi egoist;
Ţiganul e hoţ şi puturos.

"Father, what do you think about marriage between different ethnicities?
"It's not good, every nation has their own way:
Romanians are good, faithful, sentimental and hospitable;
Germans are cold and faithless;
Hungarians are bad and selfish;
Gypsies are thieves and lazy."


Sweet mother Macree.

 :P

Who likes this guy?  ??? ???

People who harbor a great deal of hate in their hearts.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: NicholasMyra on March 07, 2012, 01:57:40 AM
"Yes, it's true. I've seen it. It exists. Its nest is underwater, at the edge of the lake, close to St. Nicholas' church, right under the Holy Altar. Many times when I served at St. Nicholas' a strange noise would come from under the floor; it was like the sound of a plough scratching dry land, something that scratches the earth, something huge that, having scales, scratches the earth whenever it moves.
I have seen it, watching from my cell, through that window facing the lake, it was floating on the water,. It's a one head dragon, long as a snake, around 30 meters and 10 meters in circumference . It's large. Huge. Several times it crossed the road by the gate and on other times the road from the monastery towards the cemetery."
This alone makes up for any of his faults.

And I'm not joking.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Ansgar on March 07, 2012, 03:07:48 AM
Quote
Gypsies are thieves and lazy."

 

I am not sure if I should feel offended by this.

Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Cavaradossi on March 07, 2012, 03:25:10 AM
Quote
Gypsies are thieves and lazy."

 

I am not sure if I should feel offended by this.From my experience, an average Spaniard or Italian would be perfectly happy to agree with that statement about Gypsies.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Ansgar on March 07, 2012, 04:41:28 AM
Quote
Gypsies are thieves and lazy."

 

I am not sure if I should feel offended by this.


Maybe, but it's still pretty racist. We are having troubles with criminals from eastern Europe(especially romanians) but i don't think that romanians in general are thieves or othervise bad people. I mean, if you look at my familiy I think it's fair to say that those of my ancestors who were gypsies did pretty well.

From my experience, an average Spaniard or Italian would be perfectly happy to agree with that statement about Gypsies.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Alpo on March 07, 2012, 05:51:12 AM
We are having troubles with criminals from eastern Europe(especially romanians)

Romanians or Romanian Gypsies?

We have those too. The funny thing is that the most vocal opponents of Romanian Gypsies are Finnish Gypsies. Some of them went to the Interior Ministry to suggest that it should forbid entry of Romanian Gypsies to Finland. :P
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Ansgar on March 07, 2012, 06:12:01 AM
We are having troubles with criminals from eastern Europe(especially romanians)

Romanians or Romanian Gypsies?

We have those too. The funny thing is that the most vocal opponents of Romanian Gypsies are Finnish Gypsies. Some of them went to the Interior Ministry to suggest that it should forbid entry of Romanian Gypsies to Finland. :P

Both. In Denmark, gypsies, no matter which country they originate from, are called romas, and romanians, well they are called romanians.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Jetavan on March 07, 2012, 06:37:19 AM
He's old school.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: biro on March 07, 2012, 06:50:56 AM
This is cute:
"Părinte, este adevărat că aici la Mănăstirea Cernica, este un balaur care stă în lac şi mai iese din când în când la suprafaţă? L-aţi văzut? Este adevărat?
Da, este adevărat. L-am văzut. El există. Îşi are cuibul sub apă în malul lacului dinspre Biserica Sf. Nicolae, chiar sub Sf. Altar. De multe ori când am slujit la Biserica Sf. Nicolae, de sub podea venea un zgomot ciudat, seamănă zgomotul cu un plug care este tras pe pământ uscat, un hârâit, ceva care scrijeleşte pământul, ceva imens care, în timp ce se mişcă, având solzi scrijeleşte pământul. […] Eu l-am văzut, uitându-mă de aici din chilie pe geamul acela, care dă spre lac, plutea pe luciul apei. Este un balaur cu un singur cap, lung ca un şarpe, să aibă vreo 30 de metrii (sic!) şi o circumferinţă de vreo 10 metrii (sic!). Este mare. Este uriaş. De câteva ori a traversat drumul de la poartă şi alte ori drumul de la Mănăstire spre Cimitir."
"Father, is it true that here at the Cernica monastery, there is a dragon living in the lake and from time to time come out? have you seen it? Is it true?"
"Yes, it's true. I've seen it. It exists. Its nest is underwater, at the edge of the lake, close to St. Nicholas' church, right under the Holy Altar. Many times when I served at St. Nicholas' a strange noise would come from under the floor; it was like the sound of a plough scratching dry land, something that scratches the earth, something huge that, having scales, scratches the earth whenever it moves.
I have seen it, watching from my cell, through that window facing the lake, it was floating on the water,. It's a one head dragon, long as a snake, around 30 meters and 10 meters in circumference . It's large. Huge. Several times it crossed the road by the gate and on other times the road from the monastery towards the cemetery."

This one, I actually like.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Ansgar on March 07, 2012, 07:46:24 AM
Augustin, I hope you´re not taking any of this personally. i have no dout that the elder have probably lived a very pious life and you are very welcome to post more of Father ioans saying.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Iconodule on March 07, 2012, 08:51:39 AM
C'mon, Augustin? What is the point of this thread? To make fun of a simple Orthodox priest? May his memory be eternal.

Judging by his posts, it bothers Augustine that other people actually believe in or practice Orthodoxy.

So this is the Orthodoxy you practice?

"Germans are cold and faithless;
Hungarians are bad and selfish;
Gypsies are thieves and lazy."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: elephant on March 07, 2012, 09:53:32 AM
Dear Everyone,

I am indeed cold and faithless and bad and selfish.  Lord have mercy.
Don't know if any of my ancestors were gypsies. 

love,
German-Hungarian-American-elephant
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Iconodule on March 07, 2012, 09:55:43 AM
Quote
Gypsies are thieves and lazy."

 

I am not sure if I should feel offended by this.From my experience, an average Spaniard or Italian would be perfectly happy to agree with that statement about Gypsies.

Who knew so many Spaniards and Italians possessed such spiritual discernment?
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Νεκτάριος on March 07, 2012, 10:50:15 AM
A nice thread about village Orthodoxy in the old country.  I think most Western converts would die of shock if they ended up in an Orthodox village.  It is good to see it de-romanticized. 

Augustin, how does some mamaliga sound about now?  Unfortunately I don't have any brinza at home so cream will have to do the trick.  Village food is a lot better than village spirituality. 
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 07, 2012, 11:36:30 AM
43.- Părintele ne povesteşte:
Aveam un moş (unchi Epifanie Crăciun)) care era preot-călugăr la Mănăstirea Cocoşul de lângă Tulcea. El ştia şi-mi povestea că-n biserica cea mare din Constantinopol, pe care au profanat-o turcii când au intrat în Constantinopol, preoţii şi diaconii care slujeau în acel moment au rămas împietriţi, adică sunt şi astăzi în poziţia aceia de rugăciune, şi-şi mişcă buzele foarte încet, nu-ţi dai seama cu ochiul liber dar se vede că sunt vii. La intrare este soldatul care a vrut s-o atace şi el împietrit cu mâna pe sabie, şi el se mişcă la fel de încet ca aceia din biserică. Încet trage sabia din teacă, acum mai este încă în teacă, cu vârful doar. Moşul meu a intrat pe furiş acolo, pentru că totul este păzit şi a luat Sfânta Carte (Evanghelia) din mâinile diaconului, a pus semn unde era deschisă, a pus-o la subsuoară, sub haină şi a fugit într-un loc retras să citească unde era deschisă şi apoi s-o ducă înapoi. Când s-o ia de subsuoară, nu mai era. S-a dus pe drumul pe care a venit crezând că a pierdut-o până ce a ajuns la biserică. A intrat în biserică, şi a văzut că Evanghelia era în mâinile diaconului, cum o găsise prima oară. Îngerul bisericii o dusese înapoi. Această minune se petrece la subsolul Catedralei din Constantinopol, lumea nu ştie, turcii nu dau voie să se vadă şi nici să se audă. Moşul meu îmi spunea că atunci când sabia turcului de la uşă, va ieşi cu totul din teacă va veni prăpădul.

I had a great uncle (Epifanie Craciun), a hieromonk at Cocosu Monastery close to Tulcea. He knew and was telling me tjhat in the great church at Constantinople , the priests and deacons serving when the Turks entered it, became as of stone, to this day in the position of prayer, slowly, imperceptibly moving their lips, you can see they are alive. H. At the entrance stands the soldier that was about to attack the church, his hand on his sword. He's slowly pulling the sword out of its sheath, now only its tip is still in the sheath. My uncle stealthily entered in, for everything is under guard took the Gospel off the deacon's hands, put a mark where it was open, put it under his arm, under  the mantle and ran in a more secluded place to read it, meaning to take it back once done reading. When he was about to take it from under his arm, the book wasn't there. He went back the same way, assuming he had lost it until he was back into the church. He saw the Gospel back into the deacon's hands, as he saw it first. The angel of that church had brought it back. This miracle happens on the lower level of the cathedral of Constantinople, the world doesn't know, the Turks won't allow it to be seen or heard. My uncle was telling me that once the Turk's sword will have come out of its sheath completely, the end will come.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Jetavan on March 07, 2012, 11:43:06 AM
43.- Părintele ne povesteşte:
Aveam un moş (unchi Epifanie Crăciun)) care era preot-călugăr la Mănăstirea Cocoşul de lângă Tulcea. El ştia şi-mi povestea că-n biserica cea mare din Constantinopol, pe care au profanat-o turcii când au intrat în Constantinopol, preoţii şi diaconii care slujeau în acel moment au rămas împietriţi, adică sunt şi astăzi în poziţia aceia de rugăciune, şi-şi mişcă buzele foarte încet, nu-ţi dai seama cu ochiul liber dar se vede că sunt vii. La intrare este soldatul care a vrut s-o atace şi el împietrit cu mâna pe sabie, şi el se mişcă la fel de încet ca aceia din biserică. Încet trage sabia din teacă, acum mai este încă în teacă, cu vârful doar. Moşul meu a intrat pe furiş acolo, pentru că totul este păzit şi a luat Sfânta Carte (Evanghelia) din mâinile diaconului, a pus semn unde era deschisă, a pus-o la subsuoară, sub haină şi a fugit într-un loc retras să citească unde era deschisă şi apoi s-o ducă înapoi. Când s-o ia de subsuoară, nu mai era. S-a dus pe drumul pe care a venit crezând că a pierdut-o până ce a ajuns la biserică. A intrat în biserică, şi a văzut că Evanghelia era în mâinile diaconului, cum o găsise prima oară. Îngerul bisericii o dusese înapoi. Această minune se petrece la subsolul Catedralei din Constantinopol, lumea nu ştie, turcii nu dau voie să se vadă şi nici să se audă. Moşul meu îmi spunea că atunci când sabia turcului de la uşă, va ieşi cu totul din teacă va veni prăpădul.

I had a great uncle (Epifanie Craciun), a hieromonk at Cocosu Monastery close to Tulcea. He knew and was telling me tjhat in the great church at Constantinople , the priests and deacons serving when the Turks entered it, became as of stone, to this day in the position of prayer, slowly, imperceptibly moving their lips, you can see they are alive. H. At the entrance stands the soldier that was about to attack the church, his hand on his sword. He's slowly pulling the sword out of its sheath, now only its tip is still in the sheath. My uncle stealthily entered in, for everything is under guard took the Gospel off the deacon's hands, put a mark where it was open, put it under his arm, under  the mantle and ran in a more secluded place to read it, meaning to take it back once done reading. When he was about to take it from under his arm, the book wasn't there. He went back the same way, assuming he had lost it until he was back into the church. He saw the Gospel back into the deacon's hands, as he saw it first. The angel of that church had brought it back. This miracle happens on the lower level of the cathedral of Constantinople, the world doesn't know, the Turks won't allow it to be seen or heard. My uncle was telling me that once the Turk's sword will have come out of its sheath completely, the end will come.
Reminds me of midrash.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: jah777 on March 07, 2012, 11:48:24 AM
This type of discourse is quite common among the Romanian "elders". Fr. Cleopa himself has said comparable things

Can you provide quotes?  I have read a few books by and about him, and I recall nothing strange.

Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 07, 2012, 11:58:35 AM
152.- Părinte, mai sunt iertaţi cei ce fac sex oral?
-Păcatul desfrânării are mii de feţe, care mai de care mai hidoase. Cei ce practică sexul oral şi trăiesc peste fire cu soţiile lor, să nu se împărtăşească până la moarte. Gura lor este spurcată. Acestia au mutat gura la fund. Se scârbeşte Duhul Sfânt de ei.
Pedeapsa pentru perversiuni sexuale este aceea a Sodomii şi a Gomorii, adică cu foc şi cu pucioasă. Ca toţi desfrânaţii se vor chinui urât în iad, stând cu picioarele până la brâu în apă murdară şi urât mirositoare iar şerpii şi gângăniile care vor ieşi din apă îi vor muşca de părţile ruşinoase, aşa se vor chinui veşnic (aşa mi s-a descoperit mie într-o vedenie, că se vor chinui aceştia, e bine s-o ştiţi.)

"Father, will those that had oral sex ever be forgiven?"
"The sin of debauchery has thousands faces, one uglier than the other. Those that practice oral sex and live unnaturally with their wives, let them not be communed until death. Their mouth is defiled. Those changed their mouth into anus. The Holy Spirit is disgusted by them. The punishment for sexual perversions is that of Sodom and Gomora , that is fire and brimstone . Like all the debauched, they will be badly tormented in hell, standing with their feet in stinky water to their waist with snakes and roaches coming out of that water to bite their shameful parts, that's how they will be tormented forever (that's what was discovered to me in a vision, that they will be tormented thus, it's good that you should know it.)"
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 07, 2012, 11:59:34 AM
This type of discourse is quite common among the Romanian "elders". Fr. Cleopa himself has said comparable things

Can you provide quotes?  I have read a few books by and about him, and I recall nothing strange.


They"customize"  them, I suspect, for an English speaking audience.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: podkarpatska on March 07, 2012, 12:18:09 PM
Quote
Gypsies are thieves and lazy."

 

I am not sure if I should feel offended by this.I am sure that Archbishop Jan of Presov is offended by such clap-trap as his Diocese has a mission for Gypsy children in Medzilaborce.

I think that Augustin does us a service by printing these excerpts in that we need to know exactly what some revere as being authentic Orthodoxy as we may be confronted by such words by enemies of the Faith. We need to know of them and be prepared to rebut them. I am sure that Evangelical missionaries in Romania are well aware of them and use them against the True Faith. We have to move beyond the peasant mentality in all parts of the world.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 07, 2012, 01:04:22 PM
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Ansgar on March 07, 2012, 01:23:03 PM
152.- Părinte, mai sunt iertaţi cei ce fac sex oral?
-Păcatul desfrânării are mii de feţe, care mai de care mai hidoase. Cei ce practică sexul oral şi trăiesc peste fire cu soţiile lor, să nu se împărtăşească până la moarte. Gura lor este spurcată. Acestia au mutat gura la fund. Se scârbeşte Duhul Sfânt de ei.
Pedeapsa pentru perversiuni sexuale este aceea a Sodomii şi a Gomorii, adică cu foc şi cu pucioasă. Ca toţi desfrânaţii se vor chinui urât în iad, stând cu picioarele până la brâu în apă murdară şi urât mirositoare iar şerpii şi gângăniile care vor ieşi din apă îi vor muşca de părţile ruşinoase, aşa se vor chinui veşnic (aşa mi s-a descoperit mie într-o vedenie, că se vor chinui aceştia, e bine s-o ştiţi.)

"Father, will those that had oral sex ever be forgiven?"
"The sin of debauchery has thousands faces, one uglier than the other. Those that practice oral sex and live unnaturally with their wives, let them not be communed until death. Their mouth is defiled. Those changed their mouth into anus. The Holy Spirit is disgusted by them. The punishment for sexual perversions is that of Sodom and Gomora , that is fire and brimstone . Like all the debauched, they will be badly tormented in hell, standing with their feet in stinky water to their waist with snakes and roaches coming out of that water to bite their shameful parts, that's how they will be tormented forever (that's what was discovered to me in a vision, that they will be tormented thus, it's good that you should know it.)"
Interesting, but I thought that blaspheming the Holy Spirit was the only unforgivable sin.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Andrew21091 on March 07, 2012, 01:56:40 PM
This type of discourse is quite common among the Romanian "elders". Fr. Cleopa himself has said comparable things

Can you provide quotes?  I have read a few books by and about him, and I recall nothing strange.I do remember one excerpt from Elder Cleopa where he said it was ok to beat up Jehovah's Witnesses. His understanding of Catholicism was iffy as well when he was explaining the differences between the Orthodox Church and the Catholic Church. He touch on the regular stuff like the Pope, filioque, purgatory, etc. but then also claimed that Catholics still sell indulgences.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Ansgar on March 07, 2012, 02:30:33 PM
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: podkarpatska on March 07, 2012, 02:41:37 PM
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.


You could ask the same of any number of groups across the planet - Indians and 'untouchables', White Americans and 'African Americans', Shia and Sunni....  I wish I knew the answer as the planet would be a better place without the 'against' attitudes.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Andrew21091 on March 07, 2012, 02:42:17 PM
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

It is quite sad. But it obviously wasn't a marriage God blessed, in his view that it, because it is unnatural to marry outside your ethnicity. Sometimes I wonder if my brother was right to go back to Catholicism.  :-\

I've met some Bosnians who are very paranoid about the Roma, so it seems that discriminating against them is a common aspect of Eastern European culture (and Europe in general). I think the disdain for them is mainly because they are different. As in different traditions and cultural practices.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Ansgar on March 07, 2012, 02:51:03 PM
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

It is quite sad. But it obviously wasn't a marriage God blessed, in his view that it, because it is unnatural to marry outside your ethnicity. Sometimes I wonder if my brother was right to go back to Catholicism.  :-\

I've met some Bosnians who are very paranoid about the Roma, so it seems that discriminating against them is a common aspect of Eastern European culture (and Europe in general). I think the disdain for them is mainly because they are different. As in different traditions and cultural practices.

Indeed. Luckily, most romanians and eastern europenas I have met are very friendly and kind. 
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: podkarpatska on March 07, 2012, 03:05:57 PM
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

It is quite sad. But it obviously wasn't a marriage God blessed, in his view that it, because it is unnatural to marry outside your ethnicity. Sometimes I wonder if my brother was right to go back to Catholicism.  :-\

I've met some Bosnians who are very paranoid about the Roma, so it seems that discriminating against them is a common aspect of Eastern European culture (and Europe in general). I think the disdain for them is mainly because they are different. As in different traditions and cultural practices.

Racism exists everywhere - it is the fear of the 'different' which drives it. I don't think that one can blame Orthodoxy for the issues with the Roma - this is a big issue between the EU and the mostly Catholic Slovak Republic for example. The Orthodox of east Slovakia, on the other hand, have been out front with outreach to the Roma and the children's home is just one example of the Church's efforts.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Cognomen on March 07, 2012, 03:09:46 PM
Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

I must tread lightly, but it's not just Eastern Europeans or Europeans that have problems with them.  Gypsies have a fairly unique culture, and one that views outsiders as targets for various criminal activity.  I'll spare you the details, but people (myself included) have had some very bad experiences with them. Overwhelmingly negative interactions with folk turn to distrust and animosity.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Andrew21091 on March 07, 2012, 03:11:09 PM
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

It is quite sad. But it obviously wasn't a marriage God blessed, in his view that it, because it is unnatural to marry outside your ethnicity. Sometimes I wonder if my brother was right to go back to Catholicism.  :-\

I've met some Bosnians who are very paranoid about the Roma, so it seems that discriminating against them is a common aspect of Eastern European culture (and Europe in general). I think the disdain for them is mainly because they are different. As in different traditions and cultural practices.

Indeed. Luckily, most romanians and eastern europenas I have met are very friendly and kind. 

I've never had any bad experiences with Romanians. They are extremely friendly. I went to a Romanian church once where they insisted that I stay for lunch. They were very nice, even though they gave me head cheese, which was possibly the most horrifying thing that I've ever eaten. I told them I liked it though and they were very happy to be sharing their culture with an outsider and making me feel welcome.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Schultz on March 07, 2012, 03:13:27 PM
Well, in a rather  long apophthegma the good elder re-counts how a lady, following his spiritual advice successfully caused the divorce of her beloved son from the Gypsy woman he had against her will married. She just couldn't bear it that her unique son should marry a Gypsy. Fr. Ilarion helped her in this noble endeavor.

Two things:
So he helped breaking a marriage, a sacred mystery, because of a womans ethnic backround? Again, I have no doubt that he have probably lived a very pious life, but this just don't sounds right to me.

Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

It is quite sad. But it obviously wasn't a marriage God blessed, in his view that it, because it is unnatural to marry outside your ethnicity. Sometimes I wonder if my brother was right to go back to Catholicism.  :-\

Don't think this doesn't happen among Catholics.  My wife's Polish grandfather had to jump through hoops to marry his Italian wife and was never fully accepted by his in-laws.  I've met plenty of Irish (both "off the boat" and "-Americans") who would be apoplectic at their children marrying anything other than fellow Irish, with the possible exception made for Scots.  
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: NicholasMyra on March 07, 2012, 03:15:12 PM
"The sin of debauchery has thousands faces, one uglier than the other. Those that practice oral sex and live unnaturally with their wives, let them not be communed until death. Their mouth is defiled. Those changed their mouth into anus. The Holy Spirit is disgusted by them. The punishment for sexual perversions is that of Sodom and Gomora , that is fire and brimstone . Like all the debauched, they will be badly tormented in hell, standing with their feet in stinky water to their waist with snakes and roaches coming out of that water to bite their shameful parts, that's how they will be tormented forever (that's what was discovered to me in a vision, that they will be tormented thus, it's good that you should know it.)"
This is an outrage!

He clearly advocates created hellfire!  ;)
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Ansgar on March 07, 2012, 03:42:26 PM
Secondly, What exactly is it, that so many eastern europeans have against gypsies? I once read a journal written by guy who had met a orthodox monk in Bulgaria who claimed that gypsies were criminals because of their genes.

I must tread lightly, but it's not just Eastern Europeans or Europeans that have problems with them.  Gypsies have a fairly unique culture, and one that views outsiders as targets for various criminal activity.  I'll spare you the details, but people (myself included) have had some very bad experiences with them. Overwhelmingly negative interactions with folk turn to distrust and animosity.

Don't worry, Iam fully aware that romas have a long history of criminal behavior (I am still mostly danish, so I'm having no trouble admitting it  ;))
Sometimes it just saddens me how some people treats them.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 07, 2012, 04:59:58 PM
O femeie care mergea să se opereze, a venit să ia bincuvântare de la părintele:
-Părinte, vă rog să mă binecuvântaţi să merg la operaţie.
-Ce operaţie?
-Am o complicaţie la burtă şi trebuie să scoată totul din mine.
-Asta e pedeapsa ce ţi-a venit pentru avorturile făcute. Bolile secolului sunt: cancerul la sân pentru cele care refuza soţii lor şi cancer genital pentru cele ce fac avorturi.
 
A woman, going to surgery, came to Fr. Ilarion for a blessing:
"Bless me Father, I'll have surgery."
"What surgery/"
"Uterus complications they'll have to take everything out of me."
"This is punishment for all of your abortions. The illnesses of the century are: breast cancer for those women (sexually) refusing their husbands and genital cancer for those that had abortions."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 07, 2012, 05:37:16 PM
- Părinte, unele persoane au nişte pete roşii-vişinii pe faţă şi pe corp, de la ce sunt ?
-Petele acelea sunt la persoanele concepute în zilele oprite, la vreme de necurăţie, în cele 8 zile, când femeia nu are voie să aibă relaţii cu soţul. Dacă nu se respectă această rânduială, sângele care nu se elimină din organismul ei se aşează pe copilul care s-a conceput atunci. Aceste pete sunt mai mari sau mai mici, în funcţie de ziua în care s-a produs unirea celor doi. Dacă sunt la sfârşitul perioadei sunt mai mici, dacă sunt la început sunt mai mari şi urâte. Aceste pete nu ies cu nimic.
"Father, some people have a reddish-purble rash on their faces and bodies, what's their cause?"
" That rash is found on those persons conceived on forbidden days, during the menstruation  period, during those 8 days when a women is forbidden  to sleep with her husband. If this custom is not observed, the blood that doesn't flow out of her body, is going to be on the child thus conceived . Those spots are larger or smaller, depending on the day their union took place. If it happened at the end of the cycle, then the spots are smaller, if it happened at the start they are large and ugly. These spots will never disappear. "
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 07, 2012, 05:53:32 PM
304.- Părinte, am dezgropat un mort şi deşi trecuseră 7 ani, era neputred, de ce ?
-Să ştiţi dumneavoastră că toţi cei care sunt blestemaţi nu putrezesc, cei care au fumat când îi dezgropi pe tot corpul lor e un fum ca funinginea de pe coşul de la sobă, iar în mormântul în care a fost pus un vrăjitor găseşti cenuşă. Diavolul îi ajută în viaţă să facă rele (cu vrăjile lor) dar când mor, chiar el le arde trupul ca să nu mai apară la judecata de apoi. Unii morţi, au numai mâna sau piciorul neputrezit. Aceia sunt copiii care-şi lovesc părinţii cu mâna sau cu piciorul, aceste părţi ale corpului rămân neputrezite, ca semn pentru greşeală.

"Father, I unburied a dead man, and although 7 years had passed, he wasn't decayed, why?"
"Let it be known unto you that all that were cursed do not decompose, those that smoked when you unburry them their bodies are covered in a smoke like the soot  on the chimney, and in the grave of a sorcerer you'll find ashes. The devil helps them when alive to do evil by their sorcery but once they die he himself (ie the devil) burns their bodies so that they do not come to the Last Judgement. Some dead, only have a hand or a foot undecayed. Those are the sons that hit their parents, so those body parts won't decompose as a sign of their sin."
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 07, 2012, 05:59:20 PM
I just love the utter lack of dillemas on Fr. Ilarion's part. Everything is cause> effect. I actually like him.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Ansgar on March 07, 2012, 06:21:24 PM
I just love the utter lack of dillemas on Fr. Ilarion's part. Everything is cause> effect. I actually like him.

You are beginning to sound like my science teacher   :)

I actually want to ask you a question. Do you happen to know if it's posible to find any quotes from Elder Proclus in english?

http://www.youtube.com/watch?v=jW0kM3oFLD8

I really like this video, but I can't find anything about him.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on March 07, 2012, 07:01:08 PM
His beard is pretty awesome.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: JamesRottnek on March 07, 2012, 07:41:52 PM
Augustin, I hope you´re not taking any of this personally. i have no dout that the elder have probably lived a very pious life and you are very welcome to post more of Father ioans saying.

I do doubt that the elder lived a pious life.  Perhaps I am committing sin in what I am about to say, but I am going to say it anyways.  There are two types of "pious life."  The one where a person engages in all of the rituals of the Church, where they do all the outward things they are supposed to.  I don't frankly care if the elder lived that type of "pious life" or not.  Then there is the truly pious life, the one where a person unites themselves completely and totally to God.  God is love.  The highest spiritual law - the only law a Christian must follow - is that of law.  If the passages Augustin has posted are anything like representative of this priest, I have no difficulty in saying he did not live a truly pious life.  If you are totally united to Love, then you will not be filled with anger, hate, and suspicion which is what I see in the quotes of this priest.  I have some ideas about who such a person might really be united to...
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: JamesRottnek on March 07, 2012, 07:41:52 PM
152.- Părinte, mai sunt iertaţi cei ce fac sex oral?
-Păcatul desfrânării are mii de feţe, care mai de care mai hidoase. Cei ce practică sexul oral şi trăiesc peste fire cu soţiile lor, să nu se împărtăşească până la moarte. Gura lor este spurcată. Acestia au mutat gura la fund. Se scârbeşte Duhul Sfânt de ei.
Pedeapsa pentru perversiuni sexuale este aceea a Sodomii şi a Gomorii, adică cu foc şi cu pucioasă. Ca toţi desfrânaţii se vor chinui urât în iad, stând cu picioarele până la brâu în apă murdară şi urât mirositoare iar şerpii şi gângăniile care vor ieşi din apă îi vor muşca de părţile ruşinoase, aşa se vor chinui veşnic (aşa mi s-a descoperit mie într-o vedenie, că se vor chinui aceştia, e bine s-o ştiţi.)

"Father, will those that had oral sex ever be forgiven?"
"The sin of debauchery has thousands faces, one uglier than the other. Those that practice oral sex and live unnaturally with their wives, let them not be communed until death. Their mouth is defiled. Those changed their mouth into anus. The Holy Spirit is disgusted by them. The punishment for sexual perversions is that of Sodom and Gomora , that is fire and brimstone . Like all the debauched, they will be badly tormented in hell, standing with their feet in stinky water to their waist with snakes and roaches coming out of that water to bite their shameful parts, that's how they will be tormented forever (that's what was discovered to me in a vision, that they will be tormented thus, it's good that you should know it.)"
Interesting, but I thought that blaspheming the Holy Spirit was the only unforgivable sin.

This quote of this priest is heresy.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: JamesRottnek on March 07, 2012, 07:41:52 PM
- Părinte, unele persoane au nişte pete roşii-vişinii pe faţă şi pe corp, de la ce sunt ?
-Petele acelea sunt la persoanele concepute în zilele oprite, la vreme de necurăţie, în cele 8 zile, când femeia nu are voie să aibă relaţii cu soţul. Dacă nu se respectă această rânduială, sângele care nu se elimină din organismul ei se aşează pe copilul care s-a conceput atunci. Aceste pete sunt mai mari sau mai mici, în funcţie de ziua în care s-a produs unirea celor doi. Dacă sunt la sfârşitul perioadei sunt mai mici, dacă sunt la început sunt mai mari şi urâte. Aceste pete nu ies cu nimic.
"Father, some people have a reddish-purble rash on their faces and bodies, what's their cause?"
" That rash is found on those persons conceived on forbidden days, during the menstruation  period, during those 8 days when a women is forbidden  to sleep with her husband. If this custom is not observed, the blood that doesn't flow out of her body, is going to be on the child thus conceived . Those spots are larger or smaller, depending on the day their union took place. If it happened at the end of the cycle, then the spots are smaller, if it happened at the start they are large and ugly. These spots will never disappear. "

Perhaps Christ was wrong when He said the blind man wasn't blind because of his or his parents' sins?
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Nephi on August 30, 2013, 09:07:54 PM
The dragon bit still gets me.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: William on August 30, 2013, 10:25:03 PM
152.- Părinte, mai sunt iertaţi cei ce fac sex oral?
-Păcatul desfrânării are mii de feţe, care mai de care mai hidoase. Cei ce practică sexul oral şi trăiesc peste fire cu soţiile lor, să nu se împărtăşească până la moarte. Gura lor este spurcată. Acestia au mutat gura la fund. Se scârbeşte Duhul Sfânt de ei.
Pedeapsa pentru perversiuni sexuale este aceea a Sodomii şi a Gomorii, adică cu foc şi cu pucioasă. Ca toţi desfrânaţii se vor chinui urât în iad, stând cu picioarele până la brâu în apă murdară şi urât mirositoare iar şerpii şi gângăniile care vor ieşi din apă îi vor muşca de părţile ruşinoase, aşa se vor chinui veşnic (aşa mi s-a descoperit mie într-o vedenie, că se vor chinui aceştia, e bine s-o ştiţi.)

"Father, will those that had oral sex ever be forgiven?"
"The sin of debauchery has thousands faces, one uglier than the other. Those that practice oral sex and live unnaturally with their wives, let them not be communed until death. Their mouth is defiled. Those changed their mouth into anus. The Holy Spirit is disgusted by them. The punishment for sexual perversions is that of Sodom and Gomora , that is fire and brimstone . Like all the debauched, they will be badly tormented in hell, standing with their feet in stinky water to their waist with snakes and roaches coming out of that water to bite their shameful parts, that's how they will be tormented forever (that's what was discovered to me in a vision, that they will be tormented thus, it's good that you should know it.)"
Interesting, but I thought that blaspheming the Holy Spirit was the only unforgivable sin.

This quote of this priest is heresy.

No, it's not. He said that they can be communed on their deathbeds.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Asteriktos on August 30, 2013, 10:44:51 PM
I don't think I could ever venerate this man as a saint.

It takes all kinds, even crazy people, I guess.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: JamesR on August 30, 2013, 11:06:13 PM
This guy is amazing. I love that part about us Germans being hold and heartless.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Mor Ephrem on August 30, 2013, 11:08:16 PM
I thought you were Mexican...?
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: LBK on August 31, 2013, 12:21:15 AM
This guy is amazing. I love that part about us Germans being hold and heartless.

Blackadder said it best:

The Germans are a cruel race, Baldrick. Their operas are 15 hours long, and they have no word for fluffy.

 :laugh: :laugh: :laugh:
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: JamesR on August 31, 2013, 12:24:15 AM
I thought you were Mexican...?

I'm a mutt. My father is a German Mexican and my mother is a full Mexican.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: IoanC on August 31, 2013, 01:53:04 AM
"you may beat them, I give you my blessing."  You may beat Fr. Argatu, I give you my blessing. :)

"Don't beat your children after 3 at night and do not yell at them." Beat Fr. Argatu 24 hours/day and yell at him at the same time. :)
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: IoanC on August 31, 2013, 02:24:13 AM
Joking aside, Fr. Argatu is very respected and I respect him very much myself. It appears his relics are incorrupt which is not surprising; sure this doesn't mean that everything in his life was right. We have to take him in his own time and circumstances, and same with ourselves.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Romaios on August 31, 2013, 03:51:01 AM
I don't think I could ever venerate this man as a saint.

No wonder. ;D
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Shanghaiski on August 31, 2013, 12:28:56 PM
387/395. Sectele-ereticii
389. Părinte, ne vin pe la uşi tot felul de oameni, care vor să ne vorbească despre Dumnezeu, să ne dea cărţi gratis, ce să facem?
-Să-i luaţi la bătaie, să-i ruşinaţi, nu primiţi cărţi de la ei, nu-i primiţi în casă şi dacă v-au dat cărţi, le ardeţi. Sunt nişte ticăloşi, primesc bani grei ca să facă asta, puteţi să-i bateţi, vă dau binecuvântare pentru asta. Să plece în ţara lor cu învăţătura lor cu tot, aici avem preoţi care ne explică Evanghelia şi ne vorbesc despre Dumnezeu, au şcoală şi au primit har la hirotonire. Biblia nu poate fi interpretată de omul obişnuit, că de aia au apărut sectele, fiecare a interpretat după cum îl duce capul şi mai vrea să ducă în eroare şi pe alţii.

"The sects and the heretics"
"Father, all sorts of folks come to our doors that want to speak about God to us, give us free books, what should we do?"
"Beat them, shame them, don't take their books, don't let them in and if they gave you books, burn them. These are scoundrels, they get lots of money to do this, you may beat them, I give you my blessing. Let them go back to their country with their teaching, we've got priests here that explain us the Gospel and talk to us about God, went to school, have received grace at ordination. The Bible cannot be interpreted by an ordinary man, that's why sects appeared, each one interpreted how they saw it and now they want to drag into error others as well."

Is there something wrong with this?
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Shanghaiski on August 31, 2013, 12:29:59 PM
317. Părinte, femeia care a făcut avort are voie să intre în biserică?
-Nu, nu are voie. Femeia care a făcut avort, (sic!) este necurată timp de 40 de zile.

"Father, the woman that had an abortion, is she allowed to enter into the church?"
"No, she's not. The woman that had an abortion is unclean for 40 days."

Only 40? Sounds like oikonomia.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: Shanghaiski on August 31, 2013, 12:46:44 PM
Sometimes, even holy people go beyond what God has actually revealed to them. This we learn from the case of Elder Paisios's end times prophecies and the rebuke he received from Elder Porphyrios.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on August 31, 2013, 01:01:43 PM
317. Părinte, femeia care a făcut avort are voie să intre în biserică?
-Nu, nu are voie. Femeia care a făcut avort, (sic!) este necurată timp de 40 de zile.

"Father, the woman that had an abortion, is she allowed to enter into the church?"
"No, she's not. The woman that had an abortion is unclean for 40 days."

Only 40? Sounds like oikonomia.
Glad you say that. It only shows that in , say, the peasant culture from which this monk came from abortion although still considered a sin wasn't , by a long shot, what today's culture warriors make of it. And I have plenty of anecdotes to further substantiate this claim.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: William on August 31, 2013, 01:03:46 PM
317. Părinte, femeia care a făcut avort are voie să intre în biserică?
-Nu, nu are voie. Femeia care a făcut avort, (sic!) este necurată timp de 40 de zile.

"Father, the woman that had an abortion, is she allowed to enter into the church?"
"No, she's not. The woman that had an abortion is unclean for 40 days."

Only 40? Sounds like oikonomia.
Glad you say that. It only shows that in , say, the peasant culture from which this monk came from abortion although still considered a sin wasn't , by a long shot, what today's culture warriors make of it. And I have plenty of anecdotes to further substantiate this claim.

It doesn't go to show that at all, but your ax is is looking a bit dull anyways.
Title: Re: "Spiritual Answers" by the Great Spiritual Father Ioan Argatu
Post by: augustin717 on August 31, 2013, 01:10:28 PM
317. Părinte, femeia care a făcut avort are voie să intre în biserică?
-Nu, nu are voie. Femeia care a făcut avort, (sic!) este necurată timp de 40 de zile.

"Father, the woman that had an abortion, is she allowed to enter into the church?"
"No, she's not. The woman that had an abortion is unclean for 40 days."

Only 40? Sounds like oikonomia.
Glad you say that. It only shows that in , say, the peasant culture from which this monk came from abortion although still considered a sin wasn't , by a long shot, what today's culture warriors make of it. And I have plenty of anecdotes to further substantiate this claim.

It doesn't go to show that at all, but your ax is is looking a bit dull anyways.
My god as per usual you have no clue