OrthodoxChristianity.net

Foreign Language Forums => Romance Languages => Topic started by: sohma_hatori on December 27, 2008, 09:08:59 AM

Title: Prayers in Romanian
Post by: sohma_hatori on December 27, 2008, 09:08:59 AM
Im hoping that some of you can teach me to say prayers in Romanian. I've been listening to Romanian Chants lately, and that sparked my interest to know and want to pray in that language. Ive tried consulting online translator, but apparantly most of them don't seem reliable.  ;D Maybe you can help me, I just need the translation for the basic prayers like the Trisagion, and the like.

Thanks much! and may a prosperous new year be ahead of us!

Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: sohma_hatori on December 27, 2008, 09:25:14 AM
Also, if you have music, or videos of the Divine Liturgy, or other divine services in romanian, please give me links. i couldnt find much on youtube. thanks!
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: CCTE on December 27, 2008, 09:37:41 AM
I'm grad that you want to know romanian language.
The translation for Trisagion is like this:

Holy God,                Holy [and] Mighty,  Holy [and] Immortal,    have mercy on us
Sfinte Dumnezeule,  Sfinte tare,             Sfinte fara de moarte,  miluieste-ne pre noi

Romanian Trisagion: http://www.youtube.com/watch?v=UfI_hnQJ4jQ&feature=related
PSALM 50 http://www.youtube.com/watch?v=iN-QvD-mkzc&feature=PlayList&p=9B68ED1D34BD9835&index=10

If you want other translation just let me know.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ialmisry on December 27, 2008, 11:23:50 AM
Also, if you have music, or videos of the Divine Liturgy, or other divine services in romanian, please give me links. i couldnt find much on youtube. thanks!

No?  Try the member Sunyaa: they have a number of excellent chants in Romanian. 
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ialmisry on December 27, 2008, 01:07:59 PM
Also, if you have music, or videos of the Divine Liturgy, or other divine services in romanian, please give me links. i couldnt find much on youtube. thanks!

No?  Try the member Sunyaa: they have a number of excellent chants in Romanian. 

de examplu:
http://www.youtube.com/watch?v=mLquakalcvU

Poti sa te-intreb, de ce limba romana?  Why Romanian?

The Our Father:

Tatăl nostru care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele Tău,
vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele [or: Pâinea noastră cea spre fiinţă]
dă-ne-o nouă astăzi
şi ne iartă nouă greşelile noastre
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne izbǎveşte de cel rău.
Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea,
a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: Bono Vox on December 27, 2008, 01:25:16 PM
nevasta mea este din Romania. Vreau sa invit Romaneste.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: sohma_hatori on December 28, 2008, 03:02:58 AM
Thanks for the links and translations!

What is Romanian for, "Lord have Mercy", "Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit...",
and "Glory to Thee our God, Glory to thee"?
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: CCTE on December 28, 2008, 07:08:26 AM
Lord       have Mercy
Doamne  miluieşte

Glory   to the Father  and    to the Son   and  to the Holy Spirit...
Slavă   Tatălui           și       Fiului          și    Sfântului Duh 

Glory to Thee our God, Glory to thee
Slavă ţie Dumnezeul nostru, slavă ţie,Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ialmisry on December 28, 2008, 10:15:46 AM
Lord       have Mercy
Doamne  miluieşte

Glory   to the Father  and    to the Son   and  to the Holy Spirit...
Slavă   Tatălui           și       Fiului          și    Sfântului Duh 

Glory to Thee our God, Glory to thee
Slavă ţie Dumnezeul nostru, slavă ţie,

Mărirea is also found for "glory," as btw, Dreptcredincios for ortodox.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: sohma_hatori on December 28, 2008, 10:31:35 AM
aRe there "special letters" that are used in Romanian, that are not found in the E nglish Alphabet?
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: CCTE on December 28, 2008, 11:42:39 AM
Quote
Mărirea is also found for "glory," as btw, Dreptcredincios for ortodox.
Is better to use ,,Slavă" because of meaning

Romanian spelling is mostly phonetic

There are special letters
Ă ă — a with breve - for the sound /ə/
 ⠗ a with circumflex - for the sound /ɨ/ like e in roses
Î î — i with circumflex - for the sound /ɨ/ idem like above (a romanian language anomaly)
Ș ș — s with comma - for the sound /ʃ/ like s in "sugar"
Ț ț — t with comma - for the sound /ʦ/ like zz in "pizza"
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ma2000 on December 28, 2008, 11:57:04 AM
Hello,

Yes, there are:

â and î are pronounced like the Russian ы
ă pronounced like 'a', the indefinite article in English
ş pronounced like sh
ţ pronounced like ts

You can find some more information in here:
http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_phonology
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ma2000 on December 28, 2008, 11:58:42 AM
CCTE, you beat me to it.

Ialmistry, you seem to know quite a bit of Romanian.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: CCTE on December 28, 2008, 01:30:07 PM
Axion estin: http://video.crestinortodox.ro/Cuvine_se_cu_adevarat-20000258.html
The Our Father: http://www.trilulilu.ro/dyonis07/6c34199700ea7b;  http://www.trilulilu.ro/hablemos/13aa150ccc408d

The Creed
(Crezul)
Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut,  Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire
S-a pogorât din ceruri
Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara
Şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont,
Şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi după Scripturi .
Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iaraşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii,
A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,
Care din Tatăl purcede,
Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul Este închinat şi slăvit,
Care a grăit prin prooroci.
Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică,
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.
   Amin !
http://www.trilulilu.ro/emmylya/546aea6c7b0804

The prayer for the Holy Spirit
O Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth, Who art everywhere present and fillest all things, Treasury of good things and Giver of Life, come and dwell in us, and cleanse us of all impurity, and save our souls, O Good One.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, sufletele noastre, Bunule sufletele noastre
http://www.trilulilu.ro/beautyhasgrace/6ddc8fa7a133aa

Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: CCTE on December 28, 2008, 02:08:49 PM
The Beatitudes
http://www.trilulilu.ro/cautator/0551caf1c7baae

Întru Împărăţia Ta când vei veni, pomeneşte-ne pe noi, Doamne
Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este Împărăţia Cerurilor.
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
Fericiţi cei curaţi cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, ca a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi veţi fi voi când va vor ocărî şi va vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri.

The Jesus Prayer, Prayer of the Heart
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul

Glory   to the Father  and    to the Son   and  to the Holy Spirit - http://www.trilulilu.ro/emmylya/8d9cddb904158aTitle: Re: Prayers in Romanian
Post by: sohma_hatori on December 29, 2008, 08:01:49 AM
How about for these introductory prayers..?

"Through the prayers of our Holy Fathers, o Lord Jesus Christ our God have Mercy on us!

O Most Holy Trinity Have Mercy on us, O Lord, Blot out our sins. O Master, pardon our iniquities. O Holy One, visit and heal our infirmities for your name's sake.

O Come let us worship God our king!
O Come let us worship and fall down before Christ our King and our God!
O Come let us worship and fall down before Christ Himself our King and our God!"

Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: CCTE on December 29, 2008, 09:38:57 AM

Through the prayers of our Holy Fathers, o Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us!
Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor nostrii, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi

O most Holy Trinity have mercy on us, o Lord, blot out our sins. O Master, pardon our iniquities. O Holy one, visit and heal our infirmities for your name's sake.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi, Doamne curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează şi  vindecă toate neputinţele noastre, pentru sfânt numele Tău

O come let us worship God our King!
O come let us worship and fall down before Christ our King and our God!
O come let us worship and fall down before Christ himself our King and our God!"
Veniţi să ne închinăm Impăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Impăratul nostru şi Dumnezeul nostru!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însusi Hristos, Impăratul şi Dumnezeul nostrun!
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ialmisry on December 29, 2008, 11:26:15 AM
CCTE, you beat me to it.

Ialmistry, you seem to know quite a bit of Romanian.

Multumesc.

My exwife is from Bucharest.  My in-laws, who spoke only Romanian, lived with us for 4 years. :-\

On a happier note, when I was corresponding during our courtship,  I suggested that I write a letter in Romanian. She said I could try.  She expected a postcard: I wrote a 12 page letter.  She said she cried when she saw it.

I take my sons to the Romanian Church (the Patriarchal Cathedral) once a month so they can see normal Romanians.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ialmisry on December 29, 2008, 11:30:24 AM
The Beatitudes
http://www.trilulilu.ro/cautator/0551caf1c7baae

Întru Împărăţia Ta când vei veni, pomeneşte-ne pe noi, Doamne
Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este Împărăţia Cerurilor.
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
Fericiţi cei curaţi cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, ca a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi veţi fi voi când va vor ocărî şi va vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri.

The Jesus Prayer, Prayer of the Heart
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul
păcătoasa if you are female.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ma2000 on December 29, 2008, 03:27:51 PM
I take my sons to the Romanian Church (the Patriarchal Cathedral) once a month so they can see normal Romanians.
Do you live in Bucharest?
I hope everything turned out for the better.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ma2000 on December 29, 2008, 03:31:57 PM
Here is the Psalm 50:

Psalmul 50
1.   Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta 
2.   Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. 
3.   Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. 
4.   Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5.   Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. 
6.   Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. 
7.   Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. 
8.   Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9.   Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. 
10.   Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. 
11.   Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. 
12.   Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. 
13.   Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. 
14.   Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. 
15.   Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. 
16.   Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. 
17.   Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18.   Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19.   Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20.   Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

You can listen to it in here:
http://www.youtube.com/watch?v=_bIgJaNEHb0
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ma2000 on December 29, 2008, 03:51:54 PM
You can read the Orthodox Bible in Romanian in here:

http://www.bibliaortodoxa.ro/
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ialmisry on December 29, 2008, 04:50:55 PM
I take my sons to the Romanian Church (the Patriarchal Cathedral) once a month so they can see normal Romanians.
Do you live in Bucharest?

No, in Chicago.  I meant the patriarchal cathedral for the OCR in the Americas. It's also dedicated to SS Constantine and Helen as the Metropol, which I have visited and venerated the relics of St. Dimitrie Basarabov.  I have an anniversary edition of the Bucharest Bible, the huge one with a facimile of the Cyrilic facing the Latin transcription.  My ex was baptized at St. John the New (Ion cel Nou de la Ioncului), but went I think to St. Elie.


Quote
I hope everything turned out for the better.

So far the boys and I have managed to survive, and they are growing in the Orthodox Faith. Rugati-va pentru noi.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: sohma_hatori on January 01, 2009, 01:05:42 AM
When is C pronounced as CH?
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ialmisry on January 01, 2009, 01:14:24 AM
When is C pronounced as CH?

before e or i, like when English C is pronounced like 'S.'

Ch is written before e or i when it is pronounced like 'k' still, (actually it is palatalized, with a small 'y' sound in the 'k').  Same for g, so George is "Gheorghe" gyorgye.

NOTE: when i has the ^ over it, c is NOT pronounced "ch" but "k."  This happens only in communist era spellings.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ma2000 on January 01, 2009, 07:52:14 AM
When is C pronounced as CH?

'C' is pronounced like 'K' (for example 'cor', meaning choir is pronounced like 'core' in English) except when it is in the following groups:
- 'CE', pronounced like 'Che' in Che Guevara
- 'CI', pronounced like 'Chi', the Chinese word
- 'CHE', pronounced like 'Ke' in keg
- 'CHI', pronounced like 'Ki' in kilt

The same goes for G.

From wikipedia:

As in Italian, the letters c and g represent the affricates /ʧ/ and /ʤ/ before i and e, and /k/ and /g/ elsewhere. When /k/ and /g/ are followed by vowels /e/ and /i/ (or their corresponding semivowels or the final /ʲ/) the digraphs ch and gh are used instead of c and g, as shown in the table below.

|Group|   |Phoneme|   |Pronunciation|   |Examples|
ce, ci   /tʃ/   ch in chest, cheek   cerc (circle), cine (who)
che, chi   /k/   k in kettle, kiss   chem (I call), chimie (chemistry)
ge, gi   /dʒ/   j in jelly, jigsaw   ger (frost), gimnast (gymnast)
ghe, ghi   /g/   g in get, give   gheţar (glacier), ghid (guide)

http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_language
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: sohma_hatori on January 02, 2009, 08:42:32 AM
In the word Dumnezeule, what i hear is, Dum-ne-ze-u-le.. But i used to read it as Dum-ne-zeu-le reading the zeu like zwe.. When do we pronounce vowels like this separately? And can you give me other examples where vowels spelled like this are pronounced separately?
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ialmisry on January 02, 2009, 11:10:14 AM
In the word Dumnezeule, what i hear is, Dum-ne-ze-u-le.. But i used to read it as Dum-ne-zeu-le reading the zeu like zwe.. When do we pronounce vowels like this separately? And can you give me other examples where vowels spelled like this are pronounced separately?

The diphthongs and tripthongs in Romanian tend to have a fuller pronunciation of the less dominate vowel, which might be exaggerated, for instance, in singing.  Hence ze-u.  However, eu is not we but eh-oo.

[edit] Diphthongs and triphthongs
Romanian has two diphthongs: /e̯a/ and /o̯a/. As a result of their origin (diphthongization of short mid vowels under stress), they appear only in stressed syllables[2] and make morphological alternations with the mid vowels /e/ and /o/. In addition to these, the semivowels /j/ and /w/ can be combined (either before, after, or both) with most vowels, arguably[3] forming additional diphthongs and triphthongs.

Falling
Diphthong Examples
/aj/ rai /raj/ 'heaven', aisberg /ˈajs.berɡ/ 'iceberg'
/aw/ sau /saw/ 'or', august /ˈaw.ɡust/ 'August'
/ej/ lei /lej/ 'lions', trei /trej/ 'three'
/ew/ greu /ɡrew/ 'heavy', mereu /meˈrew/ 'always'
/ij/ mii /mij/ 'thousands', vii /vij/ 'you come'
/iw/ fiu /fiw/ 'son', scriu /skriw/ 'I write'
/oj/ oi /oj/ 'sheep (pl.)', noi /noj/ 'we'
/ow/ ou /ow/ 'egg', bou /bow/ 'ox'
/uj/ pui /puj/ 'you put', gălbui /ɡəlˈbuj/ 'yellowish'
/əj/ răi /rəj/ 'bad (masc. pl.)', văi /vəj/ 'valleys'
/əw/ dulău /duˈləw/ 'mastiff', rău /rəw/ 'bad (masc. sg.)'
/ɨj/ câine /ˈkɨj.ne/ 'dog', mâinile /ˈmɨj.ni.le/ 'the hands'
/ɨw/ râu /rɨw/ 'river', brâu /brɨw/ 'girdle'
/uw/ eu continuu /konˈti.nuw/ 'I continue' (partly replaced by eu continui)[4]
Rising
Diphthong Examples
/e̯a/ beată /ˈbe̯a.tə/ 'drunk' (f.), mea /me̯a/ 'my (fem. sg.)'
/e̯o/ Gheorghe /ˈɡe̯or.ɡe/ 'George', ne-o ploua /ne̯o.ploˈwa/ 'it would rain us'
/e̯u/ (only in word combinations) pe-un /pe̯un/ 'on a'
/ja/ biatâ /bja.tə/ 'poor' (f.), mi-a zis /mjaˈzis/ '(he) told me'
/je/ fier /fjer/ 'iron', miere /ˈmje.re/ 'honey'
/jo/ iod /jod/ 'iodine', chior /ˈkjor/ 'one-eyed'
/ju/ iubit /juˈbit/ 'loved', chiuvetă /kjuˈve.tə/ 'sink'
/o̯a/ găoace /ɡəˈo̯a.tʃe/ 'shell', foarte /ˈfo̯ar.te/ 'very'
/we/ piuez /piˈwez/ 'I felt (a fabric)', înşeuez /ɨn.ʃeˈwez/ 'I saddle (a horse)'
/wa/ băcăuan /bə.kəˈwan/ 'inhabitant of Bacău', ziua /ˈzi.wa/ 'the day'
/wə/ două /ˈdo.wə/ 'two (fem.)', plouă /ˈplo.wə/ 'it rains'
/wɨ/ plouând /ploˈwɨnd/ 'raining', ouând /oˈwɨnd/ 'laying (eggs)'
Triphthong Examples
/e̯aj/ ceainic /ˈtʃe̯aj.nik/ 'tea pot', socoteai /so.koˈte̯aj/ 'you were reckoning'
/e̯aw/ beau /be̯aw/ 'I drink', spuneau /spuˈne̯aw/ 'they were saying'
/jaj/ mi-ai dat /mjajˈdat/ 'you gave me', ia-i /jaj/ 'take them'
/jaw/ iau /jaw/ 'I take', suiau /suˈjaw/ 'they were climbing'
/jej/ iei /jej/ 'you take', piei /pjej/ 'skins'
/jew/ maieu /maˈjew/ 'undershirt', eu /jew/ 'I (myself)'
/joj/ i-oi da /jojˈda/ 'I might give him', picioică /piˈtʃjoj.kə/ 'potato (regionalism)'
/jow/ maiou /maˈjow/ 'undershirt'
/o̯aj/ leoaică /leˈo̯aj.kə/ 'lioness', rusoaică /ruˈso̯aj.kə/ 'Russian woman'
/waj/ înşeuai /ɨn.ʃeˈwaj/ '(you) were saddling'
/waw/ înşeuau /ɨn.ʃeˈwaw/ '(they) were saddling'
/wəj/ rouăi /ˈro.wəj/ 'of the dew'
/e̯o̯a/ pleoape /ˈple̯o̯a.pe/ 'eyelids', leoarcă /ˈle̯o̯ar.kə/ 'soaking (wet)'
/jo̯a/ creioane /kreˈjo̯a.ne/ 'pencils', aripioară /a.riˈpjo̯a.rə/ 'winglet'

As can be seen from the examples above, the diphthongs /e̯a/ and /o̯a/ contrast with /ja/ and /wa/ respectively, though there are no perfect minimal pairs to contrast /o̯a/ and /wa/.[5] and, impressionistically, the two pairs sound very similar[6] In some regional pronunciations, the diphthong /o̯a/ tends to be pronounced as a single vowel /ɒ/.[citation needed]

Other triphthongs such as /juj/ and /o̯aw/ occur sporadically in interjections and uncommon words.

http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_phonology#Diphthongs_and_triphthongs

The articles in wikipedia on Romanian are by and large good.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: sohma_hatori on June 23, 2009, 07:49:05 AM
What are the lyrics of the Great Doxology in Romanian? Does anyone have links to the Romanian wordings of the Divine Liturgy?
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ialmisry on June 23, 2009, 10:40:33 AM
What are the lyrics of the Great Doxology in Romanian? Does anyone have links to the Romanian wordings of the Divine Liturgy?

Quote
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina!

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie pentru slava Ta cea mare.
Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii.
Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi ne miluieşte pe noi.
Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Iisus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi.
Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.
Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. (de 3 ori)
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie.
Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi

http://ro.orthodoxwiki.org/Doxologie
http://www.biserica.org/Publicatii/Rugaciuni/Liturghier/Liturghia/index.html
http://ro.orthodoxwiki.org/Sf%C3%A2nta_Liturghie
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ma2000 on June 23, 2009, 01:35:37 PM
Here is a video of the chanting:

http://www.youtube.com/watch?v=iaG01CmU0L8
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: CCTE on June 23, 2009, 01:51:13 PM
 Romanian (http://www.youtube.com/watch?v=sX2x5Yb-pEw)
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: augustin717 on February 21, 2010, 03:35:59 AM
Troparion of the Sunday of Orthodoxy:
Preacuratului Tau chip ne inchinam, Bunule, cerând iertare  gresalelor noastre, Hristoase Dumnezeule; ca de voie ai binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce, ca sa izbavesti din robia vrajmasului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta cu multumire strigam Tie: toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit sa mântuiesti lumea.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: augustin717 on February 23, 2010, 04:20:50 PM
"God is with us" from the Great Compline (Pavecernitsa mare):
http://www.youtube.com/watch?v=vO74_xokLfk&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=vO74_xokLfk&feature=related)
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ma2000 on February 24, 2010, 04:20:54 AM
"Lord of Powers" (Doamne al Puterilor) from the Great Compline:
http://www.youtube.com/watch?v=EEFMbvVz69g
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: augustin717 on February 28, 2010, 11:02:35 AM
The Canon of St. Gregory Palamas:
http://www.youtube.com/watch?v=lDtIwFzhf5g (http://www.youtube.com/watch?v=lDtIwFzhf5g)
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ma2000 on March 01, 2010, 04:02:47 AM
The Canon of St. Gregory Palamas:
http://www.youtube.com/watch?v=lDtIwFzhf5g (http://www.youtube.com/watch?v=lDtIwFzhf5g)


That's the church I usually go to :)
The Saturday night Vigil and the Divine Liturgy on the Feast of Saint Gregory were beautiful.
Title: Re: Prayers in Romanian-In you o full of grace all creation rejoices
Post by: augustin717 on March 03, 2010, 03:52:19 PM
In you, o full of grace, all creation rejoices: http://video.crestinortodox.ro/3Jm8LuZqu7Q/Grupul_Nectarie_Protopsaltul_De_tine_se_bucura.html (http://video.crestinortodox.ro/3Jm8LuZqu7Q/Grupul_Nectarie_Protopsaltul_De_tine_se_bucura.html)
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: augustin717 on March 06, 2010, 03:26:35 PM
The Song of the Holy Cross- paraliturgical ("Rejoice O Holy Cross)"Bucura-te Sfinta Cruce":
http://www.youtube.com/watch?v=amlBgLHAD_c (http://www.youtube.com/watch?v=amlBgLHAD_c)
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: Christianus on March 25, 2010, 05:55:35 AM
As Someone who knows English, Spanish, French, Italian and Latin, I once thought that French was the most far removed from Latin, but now I see it's Romanian so much that I have a huge difficulty understanding Romanian.
Why is that?
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ma2000 on March 25, 2010, 08:47:24 AM
As Someone who knows English, Spanish, French, Italian and Latin, I once thought that French was the most far removed from Latin, but now I see it's Romanian so much that I have a huge difficulty understanding Romanian.
Why is that?

It's probably because of the Slavic and Oriental influences.
Here's a link that might help:
http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_language#Classification
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: augustin717 on April 12, 2010, 02:12:56 PM
Paschal sticheron "The myrrh-bearing women...":
http://www.youtube.com/watch?v=kGTMaaP18Yw (http://www.youtube.com/watch?v=kGTMaaP18Yw)
 "Come from the vision, o women...":
http://www.youtube.com/watch?v=0dCj6z2QaDw (http://www.youtube.com/watch?v=0dCj6z2QaDw)
 " The hallowed Pascha today has been revealed to us":
http://www.youtube.com/watch?v=LsmDvDKB-rY&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=LsmDvDKB-rY&feature=related)
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: whiterose on December 21, 2010, 04:00:07 AM
As Someone who knows English, Spanish, French, Italian and Latin, I once thought that French was the most far removed from Latin, but now I see it's Romanian so much that I have a huge difficulty understanding Romanian.
Why is that?
Romanian is 60% Latin, 20% Slavic and 20% other influences due to our geographical position, but 80% of our basic vocabulary(most frequently used words) is Latin.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: whiterose on December 21, 2010, 04:18:45 AM
I take my sons to the Romanian Church (the Patriarchal Cathedral) once a month so they can see normal Romanians.
So far the boys and I have managed to survive, and they are growing in the Orthodox Faith. Rugati-va pentru noi.
Esti un om curajos, nu vezi prea des un tata care-si creste singur cei doi fii si inca si frumos, cu frica de Dumnezeu, in credinta ortodoxa. Mantuitorul si Maicuta Domnului sa va intareasca!
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: Tikhon.of.Colorado on March 05, 2011, 11:56:09 PM
and how do you say morning prayers such as the ones that start like this:  "Arising from sleep, we fall down before you, oh good One..."
and "O Lord, clense me, a sinner, for I have never done anything good in your sight..."

also, where can I get a Romanian prayer book?  I would like to follow along at liturgy when I go to the local monastery.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ialmisry on March 06, 2011, 12:11:33 AM
and how do you say morning prayers such as the ones that start like this:  "Arising from sleep, we fall down before you, oh good One..."

Quote
Sculandu-ne din somn, cadem catre Tine, Bunule, si cantare ingereasca strigam Tie, Puternice : Sfant, Sfant, Sfant esti Dumnezeule, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Din pat si din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea mea o lumineaza, inima si buzele mele le deschide, ca sa Te laud pe Tine, Preasfanta Treime : Sfant, Sfant, Sfant esti Dumnezeule, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Fara de veste Judecatorul va veni si faptele fiecaruia se vor descoperi, ci cu frica sa strigam in miezul noptii : Sfant, Sfant, Sfant esti Dumnezeule, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

http://www.sfaturiortodoxe.ro/rd.htm

and "O Lord, clense me, a sinner, for I have never done anything good in your sight..."

Quote
Doamne, curateste-ma pe mine pacatosul, pentru ca nu am facut nimic bun in fata Ta; izbaveste-ma de cel rau si faca-se voia Ta cu mine, ca sa-mi pot deschide gura si sa pot slavi numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh, acum si in vecii vecilor. Amin.
http://www.plasticsusa.com/ortho/prayer1.html

also, where can I get a Romanian prayer book?  I would like to follow along at liturgy when I go to the local monastery.
Practically any Romanian Church.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: Tikhon.of.Colorado on March 06, 2011, 12:24:23 AM
and how do you say morning prayers such as the ones that start like this:  "Arising from sleep, we fall down before you, oh good One..."

Quote
Sculandu-ne din somn, cadem catre Tine, Bunule, si cantare ingereasca strigam Tie, Puternice : Sfant, Sfant, Sfant esti Dumnezeule, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Din pat si din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea mea o lumineaza, inima si buzele mele le deschide, ca sa Te laud pe Tine, Preasfanta Treime : Sfant, Sfant, Sfant esti Dumnezeule, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Fara de veste Judecatorul va veni si faptele fiecaruia se vor descoperi, ci cu frica sa strigam in miezul noptii : Sfant, Sfant, Sfant esti Dumnezeule, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

http://www.sfaturiortodoxe.ro/rd.htm

and "O Lord, clense me, a sinner, for I have never done anything good in your sight..."

Quote
Doamne, curateste-ma pe mine pacatosul, pentru ca nu am facut nimic bun in fata Ta; izbaveste-ma de cel rau si faca-se voia Ta cu mine, ca sa-mi pot deschide gura si sa pot slavi numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh, acum si in vecii vecilor. Amin.
http://www.plasticsusa.com/ortho/prayer1.html

also, where can I get a Romanian prayer book?  I would like to follow along at liturgy when I go to the local monastery.
Practically any Romanian Church.
quite a swift responce!  thanks so much! ;D
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: mabsoota on March 06, 2011, 03:26:36 PM
great links, everyone  :)

is this liturgy
http://www.biserica.org/Publicatii/Rugaciuni/Liturghier/Liturghia/index.html
the one that is always prayed, or are there variations?

i would like to take the words with me (it is hard to follow aaa-aaa-aaa-aaa chanting without the words!) when i go to the liturgy.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ialmisry on March 06, 2011, 03:43:08 PM
great links, everyone  :)

is this liturgy
http://www.biserica.org/Publicatii/Rugaciuni/Liturghier/Liturghia/index.html
the one that is always prayed, or are there variations?

i would like to take the words with me (it is hard to follow aaa-aaa-aaa-aaa chanting without the words!) when i go to the liturgy.

Yes, it is the DL of St. John, the usual DL, but now we will be using the DL St. Basil until Pascha (which is not much diffferent, except in the priest's prayers, and then mostly in the secret prayers).
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ma2000 on March 06, 2011, 07:16:34 PM
and how do you say morning prayers such as the ones that start like this:  "Arising from sleep, we fall down before you, oh good One..."

"Sculandu-ne din somn, cadem catre Tine, Bunule, si cantare ingereasca strigam Tie, Puternice: Sfant, Sfant, Sfant esti Dumnezeule; pentru rugaciunile ingerilor Tai, miluieste-ne pe noi."

and "O Lord, clense me, a sinner, for I have never done anything good in your sight..."

"Doamne, curateste-ma pe mine pacatosul, ca niciodata n-am facut bine inaintea Ta. Izbaveste-ma, deci de vicleanul si fa sa fie intru mine voia Ta, ca fara de osanda sa deschid gura mea cea nevrednica si sa laud preasfant numele Tau, al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin."
Here's a link to the morning prayers:
http://www.crestinortodox.ro/rugaciuni/rugaciunile-dimineata-72539.html


also, where can I get a Romanian prayer book?  I would like to follow along at liturgy when I go to the local monastery.
Would a printed version do? I don't think Romanian book stores deliver outside Romania. And it's quite expensive to send something to US. You might find one at the monastery, maybe. Or we can provide links to the prayers you are interested in.


Edit: Never mind, I see ialmistry has already posted the translation.
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: mabsoota on April 08, 2012, 10:12:46 AM
well i did it today!
went to romanian liturgy finally.
 :)
can anyone tell the meaning in english of sfantul potir and caldura?
they got blessed so maybe it means the things for the Body and Blood of Jesus to go in.
litughia floriilor a fost frumos.
 :)
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: dzheremi on April 08, 2012, 01:12:13 PM
I don't speak Romanian, but according to Google the first one is "chalice" (lit. "saint cup"), so I think you're right about that. The second one came up as "heat", though, so I don't know...
Title: Re: Prayers in Romanian
Post by: ma2000 on April 08, 2012, 01:33:13 PM
Yes, Dzheremi, " sfantul potir" is The Holy Chalice and "caldura" is heat or warmth. Maybe Mabsoota might refer to the Aer (air).